Klyv inte Sverige!

Den 20 oktober sände SVT från Vivalla centrum. Debatten handlade bland annat om den segregerade skolan. De sände från Vivalla just med anledningen av Vivallaskolans nedläggning av högstadiet. Många fick chansen att prata under kvällen: partiledarna Jan Björklund, Gustav Fridolin, lokala poliser med flera.

Det pratades om segregationen, kriminaliteten, arbetslösheten och mycket mer. Det är ganska vanligt att man lyfter just de saker som inte fungerar i våra utanförskapsområden. I media och sociala medier lyfter man oftast det som inte fungerar.

Självklart ska samhällsutmaningar lyftas. Men det är också viktigt i dagens klicksamhälle att ändå förmedla en rättvis bild när man diskuterar samhällsutmaningar i utanförskapsområden. För att hitta lösningar på just segregationen, kriminaliteten, arbetslösheten och mycket mer så behöver vi också lyfta det som faktiskt fungerar, och förstärka de delarna. Det är otroligt viktigt att titta på vad som fungerar bra för att ta lärdom av det. Om vi inte berättar om både det som är bekymmer och samtidigt lyfter det som är möjligheter så blir bilden av Vivalla ensidig och inte rättvis. Inte rättvis mot alla de som bor där eller rättvis mot alla de som gör skillnad lokalt. Alla de positiva krafter som finns blir inte bekräftade och uppmuntrade. Det riskerar också att ge en negativ självbild för alla de ungdomar som växer upp i Vivalla. Och då har vi skapat ännu större bekymmer.

Att få vara stolt och att ha lokala bra förebilder har stor inverkan på våra ungdomar. Tidiga insatser för att fånga upp unga på glid är viktigt, och också att i praktiken kunna visa dessa unga en ljus framtid, och positiva exempel från sitt närområde.

Att lägga ner Vivallaskolans högstadium var ett bra beslut. Att ha skolor med blandade elever från olika socioekonomiska bakgrunder och med olika språk gynnar alla, och detta var nödvändigt för att ge fler bättre förutsättningar att klara skolan med godkända betyg. Vi behöver jobba än mer med att bryta boendesegregationen. Sverige, och Örebro ska inte klyvas. Alla måste inkluderas och göra sitt bästa för samhället.

Abdulrahman Ibrahim Muhammed
Centerpartiet, ledamot Vuxam, Örebro kommun

Annika Qarlsson
Centerpartiet, riksdagsledamot, talesperson integration