Äldre är människor-inte brukare!

Vad roligt att SPF tagit beslut för att ta bort ordet brukare ur den sociala omsorgen (NA 1/12). Jag håller fullständigt med er!

Centerpartiet drev redan i valrörelsen 2014 denna fråga i Örebro kommun, och i kommunledningens budget för 2015, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2014, står att läsa följande: ”Alla kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett perspektiv där vi ser de människor som vi finns till för i alla lägen. De kvinnor och män som finns i våra verksamheter ska inte ses som brukare utan som människor. Våra verksamheter ska istället präglas av kommunens värdighetsgaranti och ett individperspektiv. Därför ska termen brukare undvikas i våra verksamheter.” Visst förekommer ordet tyvärr fortfarande ibland, men i Örebro kommun är detta arbete redan påbörjat.

Per-Åke Sörman Centerpartiet