Kretsårsmöte

Söndagen den 25 februari kl 16.00

Plats: Creative House, Älvtomtagatan 12, Örebro. Ingång från gården.

Samtliga medlemmar inbjuds till årsmöte med Örebro Centerkrets

Söndagen den 25 februari kl 16.00

Plats: Creative House, Älvtomtagatan 12, Örebro. Ingång från gården.

På årsstämman kommer förutom sedvanliga årsmötesförhandlingarna beslut tas om Kommunfullmäktigelistan och Centerpartiets kommunala Valprogram.

Synpunkter på Valprogrammet kan lämnas fram till den 31 januari till Elisabeth Malmqvist: e-post: elisabeth.malmqvist@orebro.se, tel: 072-534 01 55 eller Centerpartiets Örebrokrets, Fabriksgatan 54 B, 702 23 Örebro.

Motioner till kretsstämman ska ha inkommit senast den 31 januari. Motion skickas till kretsordförande Anders Olsson via mail : anders.olsson68@hotmail.com eller per post: Centerpartiets Örebrokrets, Fabriksgatan 54 B, 702 23 Örebro.

Önskar du ta del av övriga handlingar som ska behandlas på kretsstämman finns de tillgängliga en vecka före stämman. Kontakta då distriktsexpedition: orebro@centerpartiet.se eller 019- 12 69 11

Anmälan senast den 19 februari till distriktsexpeditionen: orebro@centerpartiet.se eller 019- 12 69 11 för att kunna beräkna fika.

Välkommen!