Klimatet behöver ett nytt grönt ledarskap

Sture Åström svarar på vår debattartikel och skriver att vindkraften är en nationell katastrof. Det kunde inte vara mer felaktigt. Vindkraften är inte en ensam lösning på omställningen till en långsiktig grön energiproduktion, det är en del av en mångfald av lösningar.

Vi har länge vetat att vi måste skapa ett energisystem som är långsiktigt hållbart. Centerpartiets inställning är att Sverige ska ha ett energisystem som är 100 procent förnybart år 2040. Det har vi också lyckats få med oss många andra partier på och det skrevs in i energiöverenskommelsen som slöts 2016 mellan C, M, KD och regeringen. Vi behöver använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är det fossila eller kärnkraften faktiskt fortfarande gör.

Sture Åström har rätt i en sak: elpriserna har sjunkit kraftigt och att det skapar problem för många producenter. Det beror dock i första hand på sjunkande kolpriser och inget annat. Därför är det viktigt att EU:s utsläppshandel nu skärps och det nu blir dyrare att släppa ut koldioxid. Uppgörelsen 2016 innehåller flera framgångar för Centerpartiet. Elcertifikaten som vi förhandlat fram en fortsättning på ger den förnybara elen stabila förutsättningar att växa, utan att statsbudgeten belastas. Det handlar också om slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft, enighet om att värna och förenkla för den småskaliga vattenkraften samt en översyn av regler för att underlätta nya produkter och tjänster inom energilagring och småskalig elproduktion.
Centerpartiet står för en grön och närodlad politik. Vi protesterar mot de skattehöjningar som skett på solenergi och förnybara drivmedel den senaste mandatperioden. Vi vet att det ur säkerhetsskäl är bättre med småskalig, förnybar energi, snarare än ett fåtal stora produktionsanläggningar som är beroende av bränslet utifrån. Vi ser också att utvecklingen under Allianstiden med minskade utsläpp och ökad tillväxt nu vänts och utsläppen i stället ökar. Det blir allt tydligare att Sverige behöver ett nytt grönt ledarskap för klimatet.

Rickard Nordin Centerpartiet,
klimat- och energipolitisk talesperson

Per-Åke Sörman Centerpartiet,
kommunalråd Örebro kommun