Centerpartiets valprogram siktar framåt


Centerpartiets valprogram för Örebro kommun är antaget och siktar framåt. Centerpartiet har styrt i Örebro kommun sedan valet 2006 och mycket har genomförts som vi är stolta över. Programmet pekar ut riktningen framåt för vad vi vill bygga vidare på som vi är nöjda med och pekar också på konkreta förslag som vi vill utveckla på områden där vi ser fortsatta utmaningar.

- Det handlar om att Örebro kommun ska vara en. Vi måste jobba vidare för att minska motsättningar, social oro och känsla av utanförskap. Detta gäller såväl i stadsdelar som på landsbygden, vi ska framåt hela kommunen tillsammans, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd och nr 1 på centerpartiets kommunlista.

Centerpartiet fortsätter på den inslagna vägen, med människan i centrum. Med fokus på närodlad politik och på att hitta lösningar på dagens samhällsutmaningar tar vi siktet framåt. Det handlar om förstärkt arbete för friskvård samt fysisk och psykisk hälsa. Det handlar om bemötandefrågor i alla kontakter med kommunen, där medborgarperspektivet är utgångspunkten. Vi fortsätter fokusera på förebyggande insatser, med utgångspunkten att det alltid är bäst för både människan och samhället att göra rätt från början.

- Vi menar allvar med att vi vill ha en resultatinriktad miljöpolitik. Därför vill vi titta på allt ifrån vattenanvändning till mikroplaster, och också jobba med resandet i hela kommunen. Bilen kommer att behövas även i framtiden, men med ett rent bränsle, och med kollektivtrafik och cykel som ett lättillgängligt alternativ där det går, säger Linda Larsson, nr 2 på Centerpartiets lista.

- Avgörande för all välfärd är att människor jobbar. När fler har ett jobb att gå till skapar det inte bara en känsla av makt över sitt eget liv utan det ger också skatteintäkter. Därför vill vi ha en arbetsmarknad som passar fler, och skapa bättre förutsättningar för små och lokala företag, säger Seydou Bahngoura, nr 3 på centerpartiets lista.