Vi är öppna för trovärdiga alternativ

Svar till Karolina Wallström (L) och Anders Åhrlin (M)

Vi uppskattar att Moderaterna (M) och Liberalerna (L) ser att Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD) behövs för att Örebro ska få ett fortsatt stabilt och trovärdigt styre.

Efter 2011 bildade vi en blocköverskridande majoritet tillsammans med S eftersom det inte fanns förutsättningar för en Alliansmajoritet. Annars hade den borgerliga rösten saknats i Örebro, vilket skulle lämnat utrymme för ytterlighetspartier. Kompromisser har varit nödvändiga, vilket även skulle ha gällt för en Alliansmajoritet, trots att vi på många plan har en betydligt mer lika ideologi. Att vi skulle ha ”offrat alldeles för mycket” under den gågna mandatperioden håller vi inte med om. Vi har fått kompromissa, men det är helt naturligt i ett vitalt demokratiskt system. Utifrån valresultatet 2011 och 2014 så har både C och KD fått ett stort inflytande och genomslag i politiken på många områden.

Samarbetet S, KD och C har byggt på ”ett parti, en röst” och har fungerat väl. Trots att vi har ideologiska skiljelinjer så har vi på ett gott sätt tillsammans arbetat för ett Örebro som växer och som håller ihop. Naturligtvis har Wallström och Åhrlin rätt i att resultatet av politiken skulle ha sett delvis annorlunda ut om Alliansen varit i majoritet istället. Inför höstens val är förutsättningarna öppna och vi två partier går till val med egna handlingsprogram, egna förslag och egen politik. Gemensamt för oss är att vi är villiga att ta ansvar för att Örebro ska hålla ihop och växa sig starkare, att C och KD var för sig får genomslag för sin politik samt att partier på ytterlighetskanten inte får något inflytande.

Både C KD vill vara naturliga samtalspartner och nödvändig samarbetspartner för alla trovärdiga och stabila majoriteter. Det finns ideologiska och sakpolitiska skiljelinjer såväl inom Alliansen som i nuvarande blocköverskridande samarbete. De finns där och måste hanteras på samma kloka sätt som skett i den nu styrande majoriteten. Vi är öppna för trovärdiga och stabila alternativ som tillsammans skapar ett Örebro som håller ihop och som utvecklas.

I slutändan ska vi dock ha respekt för att det är väljarna som bestämmer. Oavsett så måste Örebro styras av en pålitlig majoritet som vill skapa en trygg och attraktiv kommun. Vi båda är beredda att hitta lösningar för att få igenom vår politik så att Örebro utvecklas på bästa sätt.


Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunalråd Örebro

Anders Olsson Centerpartiet, kretsordförande Örebro kommun

Lennart Bondeson Kristdemokraterna, kommunalråd Örebro

Christina Håkansson Kristdemokraterna, ordförande i partiavdelningen Örebro kommun