Habiliteringsersättningen i Örebro kommun höjs med 33 procent

Nu höjer Örebro kommun habiliteringsersättningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
Uppdraget gavs i kommunens budget 2018 och pengarna kommer att sökas från ett riktat statsbidrag som införts för att kommuner ska införa eller höja dagpenningen. Örebro kommun kommer att söka 1 250 000 kronor för detta, och beslutet förväntas fattas av programnämnd social välfärd den 3 maj.

-          Alla människor behöver känna sig behövda och då är det viktigt att också känna att ersättningen för en insats är rimlig. Vi vet att människor inom Daglig verksamhet inte känt det fullt ut och därför har det varit viktigt för oss att komma fram med en höjning, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd och ordförande i programnämnd social välfärd.

Idag finns ca 700 deltagare i den dagliga verksamheten. Habiliteringsersättning betalas ut utifrån närvarodagar baserat på hel- eller halvdag och ersättningen är skattefri.

Idag är ersättningen 30 kr för halvdag och för heldag 45 kr. Den nya habiliteringsersättningen kommer att bli 40 kr för halvdag och 60 kr för heldag och gälla från och med 1 juli 2018. Detta innebär en höjning av ersättningen motsvarande 33 procent.

-          Vår förhoppning är att detta leder till att fler känner att det är lönt att delta i verksamheten och på så vis får en meningsfull tillvaro på dagtid. Det skulle innebära ett steg in i samhället för människor som idag istället valt att vara kvar på sin gruppbostad eller hemma med boendestöd, säger John Johansson (S), vice ordförande i programnämnd social välfärd.

-          De flesta som går på Daglig verksamhet har aktivitetsersättning från Försäkringskassan som sin huvudsakliga försörjning. Det har varit viktigt för oss att säkerställa att inte den eller t.ex. bostadsbidraget påverkas av en höjd habioliteringsersättning. Vi är glada över att vi är framme vid ett beslut och att vi kan höja ersättningen för den insats som görs inom Daglig verksamhet, säger Sara Maxe (KD) presidieledamot i programnämnd social välfärd.

Mer info:

Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06
John Johansson (S): 076-551 54 45
Sara Maxe (KD): 070-245 73 71