Kommunledningen positiv till möjlig flytt av travet

Under tisdagen fattade travsällskapets årsstämma beslut om att arbeta vidare med planerna att flytta Örebrotravet till Kvinnerstaområdet.

- Det är glädjande att ta del av Örebrotravets besked om att man nu vill gå vidare och utveckla travet i Örebro. Kommunen kommer vara involverad i ett antal processer framöver och vi är redo att i kommunens olika delar delta i diskussionen om en etablering vid Kvinnersta, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

I november 2016 presenterade Örebrotravet planer på en försäljning av marken i Marieberg för att istället bygga en ny travbana på Kvinnersta. I och med gårdagens årsstämma har styrelsen nu fått i uppdrag att arbeta vidare med frågan.


- Det är mycket positivt på att travet vill ta steget mot att etablera en helt ny tävlingsbana och träningsanläggning i Örebro. Om det blir så kommer det att stärka hela travnäringen i regionen och Örebros attraktivitet med en helt ny travbana i toppklass i Sverige, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.


- Om planerna på en ny travanläggning vid Kvinnersta blir verklighet blir det ett lyft för hela området och inte minst Kvinnerstagymnasiet och den fortsatta utvecklingen av skolan, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.


För mer information:
Kenneth Nilsson (S) 019-21 40 09
Lennart Bondeson (KD) 070-326 24 08
Per-Åke Sörman (C) 076-551 11 06