Förstärkt nattbemanning på vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun

Nu förstärker Örebro kommun nattbemanningen på vård- och omsorgsboendena i kommunen med 1,4 miljoner. Pengarna som tillsätts är en del i de 39 miljoner som satsas utifrån Örebro kommuns ökade skatteintäkter.

-          Det här är viktigt för ökad kvalitet och individens trygghet på våra boenden. Vi kommer att titta på frågan mer långsiktigt också men vi vet redan nu att behovet är stort och därför känns det bra att kunna ta ett första steg, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd och ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Örebro växer. Bostäder byggs, arbetslösheten sjunker, företag växer och nya tillkommer. Under år 2017 har Örebro kommuns invånarantal ökat med 3 600 personer, vilket är mer än vad tidigare befolkningsprognoser visat. Den stora befolkningsökningen, tillsammans med andra effekter, innebär att skatteintäkterna till kommunen blev 86,8 miljoner kronor högre än vad som var budgeterat.

Tack vare den stärkta ekonomin för Örebro kommun har Kommunledningen utökat resurserna till välfärden. Social Välfärd väljer nu att rikta en del av satsningen på ökad nattbemanning på vård och omsorgsboendena. Satsningen går i samma riktning som de riktlinjer som fastställts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) för kvalitet i särskilt boende nattetid med anledning av förändringen i Socialtjänstförordningen 2016. Utgångspunkten är att den enskildes behov ska vara styrande och att insatser ska verkställas med god kvalitet.

-          Du ska kunna vara trygg i att bemanningen på ditt boende är tillräcklig. Just nu ser vi över bemanningen för att säkerställa att den uppfyller de krav som finns så att alla kan få en god vård och omsorg hela dygnet, säger John Johansson (S), vice ordförande programnämnd Social Välfärd.

-         Det känns bra att fatta detta beslut som innebär en högre kvalitet för de boende. Om man vaknar på natten är det viktigt att det finns personal på plats som kan tillgodose de behov som uppstår vare sig det handlar om praktisk omvårdnad eller att förmedla trygghet, säger Sara Maxe (KD), presidieledamot i programnämnd Barn och Utbildning.

Mer info:

Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06

John Johansson (S): 076-551 54 45

Sara Maxe (KD): 070-245 73 71