Tre år av samarbete har gett ett starkt Örebro

I dag är det 100 dagar kvar till valet. Våra tre partier har samarbetat i kommunledningen sedan omvalet 2011, och vi menar att det har varit bra för Örebro.

Örebro är en av Sveriges bästa kommuner att bo i. Det menar tidningen Fokus som varje år de senaste åren har placerat Örebro i absoluta toppen bland jämförbara kommuner. I år kom Örebro kommun på tredjeplats. Det handlar så klart inte bara om kommunledningens arbete, utan bakom denna fina placering finns alla 150 000 örebroares olika bidrag till att utveckla vår kommun. Sedan förra valet har befolkningen Örebro kommun växt med omkring 10 000 invånare. Under mandatperioden har mer än 5 000 bostäder färdigställts, vilket gör Örebro till en av de kommuner som bygger mest i landet. Den höga byggnadstakten har lett till att Örebro gått från bostadsbrist till att 2017 nå balans på bostadsmarknaden. Nu har också en modell för att möjliggöra lägre hyror i nyproduktion tagits i bruk, något Örebro varit först i landet med att pröva.

Vi har lyckats minska barngruppernas storlek, trots att fler barn än någonsin går i förskolan, tack vare en medveten strategi att bygga nya förskolor. Under mandatperioden har antalet förskoleavdelningar utökats med 53 stycken netto, och ett tusental platser har tillskapats. Vi har invigt ett nytt vård- och omsorgsboende, om några månader invigs ett ytterligare och fattat beslut om två helt nya vårdboenden samt beslutat att rusta och bygga om ett par till. Vi har startat tre nya grundskolor och fattat beslut om att bygga ytterligare två. Norrbyskolan, Vintrosaskolan, Brunnsskolan och Gumaeliusskolan har rustats rejält och byggts ut. Det långsiktiga arbetet med ”Topp 25 2025” fortsätter, med målet att höja måluppfyllelsen i skolan. För- och grundskolan har blivit kostnadsfri och sommaraktiviteter för äldre och för människor med funktionsnedsättningar har införts. Flera nya gruppbostäder har tillskapats. Ett helt nytt hus för kvinnor och barn som har utsatts för våld i nära relation har byggts.

Örebros utveckling är stark. Förutom den befolkningsmässiga tillväxten märks det att det är i Örebro det händer! Evenemang som Open Art, Örebro 750 år och Örebro Race Day, för att nämna några, bidrar till Örebros starka position som turistmål. 2015 blev Örebros vackra stadskärna ”årets stadskärna” i Sverige, och tack vare trygghetsarbetet fick vi även certifieringen ”Purple flag” förra året. Men det är inte bara i centrala Örebro utvecklingen sker. I stort sett hela kommunen växer, vi har både en attraktiv landsbygd och en pulserande stad. Vi har dessutom under mandatperioden arbetat för att stärka de gröna näringarna och arbetet med att upphandla närproducerade livsmedel, vilket gynnar både miljön och tillväxten i närområdet.

Antalet utmärkelser Örebro har fått går egentligen inte att räkna upp, men priserna visar att Örebros utveckling är stark både på miljö-, idrotts-, jämställdhets- och tillväxtområdet. Priserna i sig är inget egenvärde, men att Örebro kommun uppmärksammas för en sådan bredd av framgångar är ett mycket gott betyg på att kommunen går åt rätt håll. 2015 blev vi årets Klimatkommun, numera är kommunen självförsörjande på hållbar el och vi har lyckats minska utsläppen rejält. Det är i Örebro som företagen vill etablera sig. Vi är ett av Sveriges absolut bästa logistiklägen och jobbtillväxten har varit enorm de senaste åren. De senaste fem åren har kommunen sålt mark till 115 nya verksamheter vilket skapat mer än 2 500 nya jobb. Arbetslösheten har sjunkit och antalet som är beroende av försörjningsstöd likaså. Här byggs nu ett modernt Kulturkvarter med ett helt nytt stadsbibliotek med plats för Kulturskolan och annan kulturverksamhet för barn och unga.
Örebro kommun har utmaningar framåt. Vi hävdar heller inte att allting är bra, eller att allt som har skett under mandatperioden har blivit bra. Men Örebro står starkt. Vi är stolta över det.


Kenneth Nilsson Socialdemokraterna
Lennart Bondeson Kristdemokraterna
Per-Åke Sörman Centerpartiet