Örebro måste bli grönare

Att vi löser klimatfrågan är avgörande för vår framtid. Därför måste vi fokusera på åtgärder som ger faktiska resultat. Centerpartiet vet att miljöarbetet måste drivas både i Örebro, Sverige, i EU och i världen. Då får vi resultat för miljön.


Vi vill ställa om samhället till en mer lokal och grön ekonomisk tillväxt i samhället. Skogen och åkern ger oss bra alternativ till plast, bomull och fossil energi och måste därför få rätt förutsättningar. Biogas av matavfall är en fantastisk möjlighet för en cirkulär ekonomi. Dessutom minskar sårbarheten i samhället med en lokal produktion och distribution av energi, livsmedel och varor.
Det offentliga har ett stort ansvar i omställningen men Centerpartiet anser att det hållbara samhället skapas av oss alla tillsammans. Därför vill Centerpartiet att vi ska öka andelen närproducerade livsmedel i våra förskolor, förskolor och inom äldreomsorgen. Såväl köttet som grönsakerna ska i större utsträckning komma från de lokala lantbruken. Vi vill göra det enkelt och lönsamt att vara miljövän, både som privatperson och som företagare. Vi vill att de produkter som kommunen köper in ska vara ansvarsfullt producerade och de bästa ur ett livscykelperspektiv. Vi vill fullfölja kommunens strategi för en giftfri miljö och minimera gifter i vardagen i allt från maten i äldreomsorgen till leksakerna på förskolan. Vi vill också fasa ut produkter som innehåller mikroplaster i kommunens verksamheter och utveckla arbetet med dagvattenrening.
I framtidens gröna Sverige måste vi bli bättre på att sluta cirkeln i en cirkulär ekonomi. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och leva miljövänligt. I dag slänger vi alltför mycket som inte borde slängas, till exempel när det kommer till både mat och textil. Att vi ställer om till en cirkulär ekonomi där återbruk behöver bli mer lönsamt är avgörande för en hållbar framtid. Vi vill därför utveckla den kommunala avfallshanteringen så att det blir möjligt att sortera och återvinna textil direkt i soptunnan på samma sätt som det i dag går att sortera exempelvis metall och plast.
Att ha en ren och lokal energiproduktion är viktigt såväl för klimatet som ur ett säkerhetsperspektiv. Nationellt föreslår Centerpartiet ett "grönt avdrag". Avdraget ersätter dagens riktade miljöstöd och sänker i stället skatten på bland annat solceller. Lokalt vill vi komplettera detta med en enklare hantering av bygglov för småskalig energiproduktion, till exempel genom att ta bort bygglovsavgiften för solpaneler.
Trafikplaneringen i kommunen ska göras med hållbarhet som ett av målen. Vi ser att bilar och lastbilar kommer att behövas även i framtiden, men med ett hållbart bränsle i tanken. Vi vill se fortsatt teknikutveckling och ett ökat användande av miljöbilar genom att tillgängliggöra bilpooler för fler, och utveckla gratisparkeringar för miljöfordon genom förändringar i nationell lagstiftning. Vi vill koppla ihop parkeringsavgifter vid infartsparkering i stadens ytterområden med busskort och ha system för cykeluthyrning och bilpooler där biogasbilar, elbilar, elcyklar eller elbilsmopeder kan hyras för kortare resor. Vi vill också se starkare drivkrafter för att ställa bilen för kortare resor inom staden, såsom boendeparkering i centrala Örebro och fler säkra cykelvägar och cykelparkeringar.

Vi vet att det finns gott om åtgärder för att ställa om till ett grönare samhälle. Arbetet är påbörjat men behöver fortsätta framåt. Genom att ihärdigt fortsätta utveckla arbetet kan vi lyckas lösa klimatutmaningen, som är grunden för all annan samhällsutveckling i Örebro, Sverige och i världen.


Elisabeth Malmqvist Centerpartiet, riksdagskandidat,
Örebro län

Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunalråd och kommunkandidat,
Örebro kommun

Cecilia Hermansson Centerpartiet, måltidsekolog och kommunkandidat