Centerpartiet vill skapa en motorgård för ungdomar

 

Centerpartiet är ett parti som brinner starkt för både landsbygdens förutsättningar och socialt arbete. Nu lovar partiet en motorgård för motorintresserade ungdomar under nästa mandatperiod, ett så kallat Vevhuset 2.0. Landsbygdsnämnden har tidigare beviljat en satsning i civilsamhället för att testa ett förenklat koncept i Östernärke vid fyra tillfällen under 2018. Vi ser stora möjligheter att genom ett utvecklat arbete för unga motorintresserade flytta fokus från ett stökigt Marieberg för att istället lägga resurser och insatser tidigt och på det viset motverka den negativa utvecklingen som pågått ett tag.

— Det finns en stor problematik bland ungdomar i exempelvis Marieberg, främst i den så kallade svans som rör sig runt motorintresserade ungdomar. Vi vill bygga vidare på de goda krafterna, ta tillvara på engagemanget och möjliggöra ett ställe för unga med motorintresse att träffas på en konstruktiv arena. På så sätt minimerar vi också risken för oönskade beteenden på arenor som är svåra för vuxenvärlden att överblicka, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun.

Under våren och sommaren har Mariebergs parkeringsplatser återigen varit samlingsplatser för många unga med och utan motorintresse och samlingarna har kantats av negativa händelser. Vuxenvärlden har agerat både utifrån fältassistenter, föräldrar och politik men Centerpartiet menar att mer behöver göras för att hantera såväl ungdomarna med motorintresse som de som rör sig som en svans och använder motorerna som ursäkt att agera oacceptabelt. Centerpartiet vill nu avsätta pengar för att någonstans i kommunen skapa en mötesplats för motorintresserade unga, gärna i samverkan med motorföreningar som finn i kommunen.

— De unga som inte i första hand har ett motorintresse utan hänger vid Marieberg eller på andra platser av andra anledningar behöver vi också gå in och agera tydligare kring. Det handlar om såväl tidiga sociala insatser, föräldrastöd och att samhället tydligt sätter stopp för negativt beteende, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

— Vevhuset fyllde en funktion och mötte flera behov på sin tid och nu ser vi ett värde i att gå in med nya insatser. Alla unga i kommunen har rätt till en meningsfull fritid och då måste vi titta på både stora och små intresseområden och möjliggöra för unga att hitta bra och trygga mötesplatser, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.

 

Mer info:

Per-Åke Sörman: 076-551 11 06

Linda Larsson: 070-590 82 06

Seydou Bahngoura: 070-476 77 80