Vi måste minska resursslöseriet

den 1 augusti infaller den så kallade Earth Overshoot Day, dagen då mänskligheten har förbrukat de resurser som jorden klarar av att förse oss med under ett år. Denna infaller tidigare och tidigare varje år och nu är det hög tid att vända denna utveckling och istället ställa om till en grön ekonomisk tillväxt. Centerpartiet har flera förslag för hur Örebro kommun de kommande åren ska ställa om till ett mer effektivt resursutnyttjande.

– Vi har alla förutsättningar att ställa om till ett hållbart resursutnyttjande, men då måste vi fokusera på beslut som ger de resultat vi vill se. Vi ska satsa på teknikutveckling och att utveckla lokalsamhället. Landsbygden är en stor del av lösningen på klimatutmaningarna och därför måste den få förutsättningar att leva och moderniseras! Vi vill bland annat ställa högre krav på närproducerade råvaror när kommunen upphandlar mat säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun.

Människans påverkan på miljö och klimat är en av vår tids viktigaste frågor. Centerpartiet har en miljöpolitik som fokuserar på resultat för miljön, snarare än på symbolik. Vi vill ställa om samhället till en mer lokal och grön ekonomisk tillväxt. Därför vill vi göra det enkelt och lönsamt att vara miljövän, både som privatperson och som företagare.

– Vi vill ta stora steg mot en hållbar kommun. Det gör vi genom att ställa krav på livscykelanalyser och ha höga, uppföljningsbara miljö- och hållbarhetskrav i all relevant kommunal upphandling. Vi vill också förbättra den teknik som renar vattnet från läkemedelsrester och mikroplaster i kommunens reningsverk, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

Det finns otroligt mycket att göra för att skapa en hållbar kommun. En viktig åtgärd är att minska matsvinnet. Cirka 19 kilo ätbar mat slängs i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls bort i slasken per person och år enligt livsmedelsverket.

– Det finns fortfarande stora möjligheter att minska klimatbelastningen från avfall och matsvinn genom att samla in mer av Örebroarnas matavfall för att skapa biogas och att underlätta avfallssorteringen. Vi ser idag att plast blir ett allt större problem och därför vill vi både bli bättre på att samla in plast för återvinning och att rena vattnet från den plast som hamnar där. Vi vill också fasa ut hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster i kommunens verksamheter, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.