Centerpartiet föreslår fler pendlarparkeringar vid bussarna

Trafikplaneringen i kommunen ska alltid göras med hållbarhet som ett av målen. Centerpartiet jobbar utifrån principen ”stoppa utsläppen, inte utvecklingen”. Det innebär att vi vill jobba mot en fungerande infrastruktur där buss, cykel, gång och bil alla är inslag som behövs i Örebro kommun. Vi vill göra det mer attraktivt än idag att avstå bilen ibland för en hel eller del av en resa. Både för miljöns skull men också för att öka framkomligheten i ett växande Örebro. Därför vill Centerpartiet jobba tydligare med attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till viktiga knytpunkter för kollektivtrafik.

— Vi vill göra det enkelt för alla att ta sig fram i Örebro. Därför vill vi utveckla fler pendlarparkeringar dit man enkelt kan ta sig och på ett billigt och smidigt sätt ta sig vidare med andra färdmedel. Vi vill titta på möjligheter för att koppla ihop parkeringsavgifter vid dessa parkeringar med busskort och bilpooler liksom att ha system för cykeluthyrning som utgår från parkeringarna, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun.

Örebro kommun växer och med det kommer flera utmaningar. En av dem är att skapa effektiva trafikflöden som fungerar för alla. Fler som kan behöver välja kollektivtrafik och cykel framför bilen. Då måste vi göra det enklare och mer attraktivt att åka kollektivt. Det behöver dessutom bli säkrare och mer attraktivt att cykla, framförallt på korta avstånd. Stads- och bostadsplanering måste gå hand i hand med trafikplaneringen. För Centerpartiet är det viktigt att se till hela resan, från dörr till dörr. Det innebär att flera olika typer av transporter ingår som också kompletterar varandra. Alla är viktiga för att hela kedjan ska fungera.

— Vi är för anropsstyrd kollektivtrafik, ökad turtäthet för bussarna och fler direktlinjer. Bussen måste upplevas som enkel och prisvärd. Kollektivtrafiken ska drivas med så miljövänliga bränslen som möjligt men det kommer aldrig vara rimligt att helt ta bort biltranporter framförallt inte på landsbygden och för funktionsstöd, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

— Vi vill att hela Örebro kommun ska leva. Det ska vara enkelt att ta sig till stan, men också ut till alla vackra platser på vår landsbygd. Till alla större handelsområden är bra kollektivtrafik av största vikt. Vi vill utveckla trafiken, inte avveckla den. Utan resor försvåras möten mellan människor och de mötena behöver öka, inte minska, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.

 

Mer info:

Per-Åke Sörman: 076-551 11 06

Linda Larsson: 070-590 82 06

Seydou Bahngoura: 070-476 77 80