Många vinster med gratis buss

I en insändare (NA 30/7) aktualiserade jag frågan om möjligheten för ålderspensionärer, och gärna även för dem som lever med funktionshinder, att få åka gratis på länstrafikens bussar inom Örebro kommun, under de tidsperioder då få utnyttjar bussarna i kollektivtrafiken.

En utjämning över tid av resenärer skulle gynna flera syften. Länstrafikens behov av att sätta in extrabussar skulle minska och innebära en kostnadsbesparing. Flera kommuner som till exempel Göteborg och Gävle med flera har insett att det är en bra åtgärd ur ekonomisk synpunkt, för dem.

För mig som Centerpartist finns det även en annan klar fördel. Det gynnar miljön om fler använder bussen för resa till city än bilen och irritationen över att det inte finns parkeringsplatser i gatunivå skulle kunna ebba ut. Här kan man vinna flera fördelar med en och samma åtgärd. Man reducerar kostnaderna för Länstrafiken, man minskar avgasutsläppen och man bidrar till mindre fordonsträngsel i trafiken.
Varför ska man bara av rättviseskäl tacka nej till dessa förmåner? Om det, som ”Pensionär 85+” (NA 5/8) anför, är rättvisa människor emellan som styr tycker jag det är tragiskt att det ska hindra att man inför en åtgärd, som är bra och viktig för barnen, som vi pensionärer har satt till världen.

Miljön kommer att betyda mycket i vårt framtida samhälle. Om den här åtgärden blir verklighet är det inte förbjudet för ”Pensionär 85+” att avstå och i stället använda annat betalningsmedel.


Börje Gustafsson Centerpartiet