Bokmagasinet blir kvar

Beslutet att bygga nya lokaler för bibliotek och kulturskola, samt en multiscen – med tydlig inriktning för barn och ungdomar är en av de största satsningarna som sker i Örebro. Det kommer att ge goda förutsättningar för att stärka demokrati och gränsöverskridande kultur. Allt detta har presenterats under namnet Kulturkvarteret.

Under sommaren har det varit flera insändare och ett öppet brev till Örebro kommun från kulturarbetare med rubriken: ”rusta inte ned kulturen”. Vi uppskattar det stora engagemanget med alla relevanta frågor.

Självklart kommer detta inte ske och kulturkvarteret ska bli riktigt bra. Det finns missuppfattningar om att bokmagasinet, ”det kollektiva minnet”, skulle vara hotat.

Kulturkvarteret måste rymmas inom tilldelade resurser från kommunen som motsvarar 37,5 miljoner i årlig hyra. Vi tar ett självklart ekonomiskt ansvar för att satsningen klarar den beslutade ekonomiska ramen. Den slutgiltiga planeringen med ritningar har skett i nära dialog med bibliotekets ledning. För att komma inom den ramen gjordes en förändring där källaren togs bort. Det planerade utrymmet för bokmagasinet på cirka 1850 hyllmeter är nu inritat i bibliotekets båda våningsplan, där de kommer att rymmas på ett funktionellt sätt. Det befintliga beståndet i bibliotekshallen kommer inte att minskas.

Det utrymme som bokmagasinet skulle fått i källaren har i stället säkerställts i anslutning till övriga böcker, de magasinerade böckerna blir mer tillgängliga. Det är självklart att värdefullt kulturmaterial kommer att finnas kvar – vår gemensamma historia och delar av kulturarvet blir nu ännu mera tillgängligt.

Fakta runt hanteringen av bibliotekets böcker och tidskrifter:

  • Gallring av beståndet är ett ständigt pågående arbete, inte bara inför den förestående flytten.
  • Vid gallring tas hänsyn till material av lokalt intresse.
  • Delar av bokbeståndet tas om hand av Stadsarkivet, Arkivcentrum och nationella depåbibliotek.
  • Tack vare Kungliga bibliotekets arbete med gamla tidningar finns redan stora delar av detta digitalt och allt fler digitaliseras. Bara detta frigör minst 225 hyllmeter.


I jämförelse med nuvarande bibliotek blir det en ökning av studie- och sittplatser.

Bokbilsverksamheten är inte på något sätt hotad utan kommer att utökas med nya barnboksbilen. Inlastningen kommer att ske väderskyddat under tak och med skyddande väggar, en lösning med värme kommer att göras.

Vi delar den grundsyn som handlar om det gemensamma ”kollektiva minnet”, vår gemensamma historia som finns i dagens bokmagasin vilket det nya biblioteket kommer att fortsätta värna.

Kulturkvarteret i stort kommer att bli en förstärkning av förutsättningarna för demokrati och kultur. Vi vet att det finns ett stort stöd för denna satsning och självklart ska det bli så bra som möjligt.

Vi beklagar att det spridits felaktigheter och spekulationer. Liberalernas veliga hållning till Kulturkvarteret, med både nej, ja eventuellt nej och så vidare är inte trovärdigt.

Det är bra att så många engagerar sig i frågan, att det nya ska bli så bra som möjligt. Barn och ungas deltagande kommer särskilt att få bättre möjligheter genom kulturskola och multiscenen. Förutsättningar för demokrati, kultur stärks och samverkan mellan verksamheterna, en ny multiscen och konserthusets verksamheter ska ge alla Örebroare en unik plats för lång tid framöver.Kenneth Nilsson
Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande

Lennart Bondeson, Kristdemokraterna, kommunalråd

Per Åke Sörman, Centerpartiet, kommunalråd