Centerpartiet vill att alla över 90 ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende

Andelen äldre ökar i Sveriges och i Örebros befolkning. Detta ställer stora krav på framtidens äldreomsorg. För Centerpartiet är det viktigt med en äldreomsorg som utgår från varje unik människa. Det är inte politiken som vet bäst utan vi har som uppgift att stötta människor i den situation man är i och utifrån individuella önskemål. Under nästa mandatperiod vill Centerpartiet därför utreda möjligheten att erbjuda alla över 90 år möjligheten att flytta in på ett vård- och omsorgsboende om de så önskar.

-      Vi har stor respekt för att människors behov är olika. Vissa människor vill absolut bo kvar hemma livet ut medan andra känner en stor önskan att vara trygg i att få plats på ett vård- och omsorgsboende på ålderns höst. Vi ser detta som ett sätt att få en större trygghet bland kommunens äldre och därmed också ett högre välmående, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun.

Befolkningsprognoser för år 2017-2026 visar att under en längre tid framöver kommer antalet äldre i landet och i Örebro att öka. Orsaken är dels att den stora 40-talistgenerationen uppnår pensionsålder, dels att medellivslängden ökar och att de äldre lever längre än tidigare. Den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 65-79 år. Med tiden kommer även de äldre åldersgrupperna, 80 år eller äldre, att öka starkt. Det är möjligt att vi behöver bygga ännu fler för att uppfylla detta vallöfte, men vi är övertygade om att detta är en satsnings om sparar både resurser och besparar våra äldre onödiga känslor av ensamhet långsiktigt.

-       Steget innan vård- och omsorgsboende är trygghetsbostäder. Vi ser att dessa behöver bli fler i framtiden. Vi vill titta på nya sätt att stimulera privata aktörer att bygga trygghetsbostäder men vi vill också säkerställa att det den dagen då behovet finns faktiskt finns plats på ett vård- och omsorgsboende i Örebro kommun, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

-       Centerpartiet har varit drivande i att införa närsjukvårdsteam. Det handlar om nära vård för de individer som vill kunna bo kvar i sitt hem. Detta behöver kompletteras med en garanti att få ett annat boende att flytta till för dem som vid 90 år trots närsjukvårdsteam och hemvård hellre vill flytta till ett vård- och omsorgsboende, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.

Mer info:

Per-Åke Sörman: 076-551 11  06

Linda Larsson: 070-590 82 06

Seydou Bahngoura: 070-476 77 80