Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsätter att styra Örebro

Nu är det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar kommunledning även kommande fyra år. Förhandlingarna går nu vidare med att ta fram en politisk plattform och fördela ansvarsområden. Det återstår också detaljer för att bilda en valteknisk samverkan ihop med ett fjärde parti för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden.

-          Vi tre partier har tagit ansvar för Örebros utveckling sedan omvalet 2011 och nu är vi redo att berätta att vi vill fortsätta göra det även denna mandatperiod. Jag är väldigt glad över det. Det är en trygg och långsiktig samverkan som gynnar Örebro. Vi vet var vi har varandra och vi har kommit överens om stora och svåra frågor tidigare. Det är bra för Örebro med ett blocköverskridande samarbete, säger Kenneth Nilsson, partiföreträdare för Socialdemokraterna.

- Vi är trygga att vi kommer att ta fram en plattform som främst kommer att fokusera på tre områden: att stärka skolans resultat i Örebro, att förbättra integrationen kopplad till arbetsmarknaden och jobbtillväxten och inte kompromissa med att göra Örebro än mer attraktivt, fortsätter Kenneth Nilsson. 

- Plattformen kommer också att innehålla tydliga skrivningar om näringslivsfrågorna och hela kommunens utveckling, vi ser nu hur vi stiger i Svenskt Näringslivs ranking och det arbetet vill vi fortsätta. Vi ska också se över upphandlingsdelen i plattformen, där vi vill ta ett större politiskt ansvar. Det är också viktigt med en realistisk och resultatinriktad klimatpolitik, säger Per-Åke Sörman, partiföreträdare för Centerpartiet.

- Valresultatet innebär att nio partier kommer ingå i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022. Det riskerar bli rörigt och svårstyrt, men vi har nu bara detaljer kvar i förhandlingar med ett parti till för att få en valteknisk samverkan för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden. Det här är en hållbar kommunledning, vi är överens om vårt blocköverskridande samarbete och vill fortsätta komma överens brett med andra partier i många frågor, exempelvis klimatfrågan, säger Lennart Bondeson, partiföreträdare för Kristdemokraterna.

För mer information:

Kenneth Nilsson (S): 070-585 09 39
Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06
Lennart Bondeson (KD): 070-326 24 08