Kommunledningen välkomnar beskedet om Biogasbolaget

Biogasbolaget i Mellansverige AB har tecknat ett avtal om att leverera gas till lokal- och regionbussar i Örebro från år 2020 och framåt. Beskedet välkomnas av kommunledningen i Örebro kommun, som ser att bolaget nu går en ljusare framtid till mötes.

Biogasbolagets fabrik ligger i Karlskoga och samägs mellan Örebro, Karlskoga och Kumla. Den affär som ett avtal nu tecknats kring innebär att en stor del av bolagets produktion kommer att gå åt till busstrafiken i länet från år 2020. Det påverkar bolagets ekonomi i en mycket positiv riktning.

– Framför allt handlar detta om örebroarnas insats för att minska klimatpåverkan. Från början gjordes satsningen på biogasfabriken främst för att vår kommunkoncern ska kunna bli klimatneutral. Den målsättningen är vi mycket närmare att uppnå nu efter detta besked, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under de senaste åren har den svenska biogasmarknaden sviktat. Mycket tyder nu på att både industriföretag och fordonsproducenter åter intresserar sig för biogas som ett sätt att minska sin egen klimatpåverkan.

– Affären som nu är klar ger en bra grund. Men ljusnar marknaden i övrigt så är det också bra, inte minst för det lokala och regionala lantbruket som levererar råvara till fabriken i Karlskoga, säger Per- Åke Sörman (C), kommunalråd.
Flera beslut har fattats de senaste åren för att klara Biogasbolagets uppbyggnad.

– Politiskt tålamod lönar sig. Nu känns det skönt att vi ser ut att ha en tryggare situation att hantera de kommande åren. Jag är glad inte bara för att bolagets ekonomi blir bättre och för att vår påverkan på klimatet minskar, det här kommer också skapa en del nya jobb i vårt län, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd. 


För mer information:
Kenneth Nilsson (S) 0705-850939
Per-Åke Sörman (C) 076-5511106
Lennart Bondeson (KD) 0703-262408