Barnfattigdomen minskar kraftigt i Örebro

Antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet i Örebro sjönk mellan 2011 och 2016, trots att antalet barn i kommunen ökade kraftigt. Det innebär att andelen barn i ekonomisk utsatthet sjönk kraftigare än i riket, enligt Rädda Barnens rapport om barnfattigdom, som släpptes idag.

- Andelen fattiga barn i Sverige sjunker, vilket är oerhört positivt. Varje barn som lever i ekonomisk utsatthet, där föräldrarna vrider och vänder på varje krona för att ha råd med vinterkläder, barnens aktiviteter och i vissa fall även mat på bordet är ett för mycket. Det finns delar i barnfattigdomsrapporten som vi måste ta på största allvar. Även om barnfattigdomen sjunker ökar samtidigt klyftorna mellan den som har mest och den som har minst. Vi kan inte luta oss tillbaka, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro.

-Trots att det var omkring 2000 fler barn i Örebro 2016 än 2011 var det nästan 500 färre barn som lever i ekonomisk utsatthet vid mätningen för två år sedan, vilket är den senaste siffran. Andelen har sjunkit från 13,9 % till 11,2 %. Vi stiger med över 40 placeringar i Rädda Barnens ranking. Fortfarande lever en alldeles för hög andel barn i ekonomisk utsatthet, men det är glädjande att arbetet ger resultat, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd (C).

I Rädda Barnens definition av barn som lever i ekonomisk utsatthet avses de familjer som antingen uppbär försörjningsstöd, och/eller har en så låg inkomst att de inte klarar de nödvändigaste utgifterna.

-Att barnfattigdomen nu sjunker, allra mest i storstädernas utsatta stadsdelar, är bra och i Örebro sjunker barnfattigdomen mer än i riket. I den plattform vi tre partier nu jobbar fram och i den budget för Örebro kommun för 2019 vi ska besluta om i december, kommer det här arbetet att fortsätta, avslutar Lennart Bondeson, kommunalråd (KD).


Rädda Barnens rapport finns att läsa här:

https://www.raddabarnen.se/globalassets/bilder/rad--kunskap/arbetar-med-eller-for-barn/barnfattigdomsrapporter/rb_rapport_2018_final.pdfFör mer information:
Kenneth Nilsson (S) 0705-850939
Per-Åke Sörman (C) 076-5511106
Lennart Bondeson (KD) 0703-262408