Hög nöjdhet för äldreomsorgen i Örebro

Nu har socialstyrelsen släppt resultaten från sin enkät ” Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Enkäten är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. I Örebro svarade 909 personer med hemvård och 470 personer på vård- och omsorgsboende på enkäten. Majoriteten av dem som svarat är över 80 år. Enkäten pekar ut både styrkor och utvecklingsområden.

97 % som har hemvård och 92 % som bor på vård och omsorgsboende upplevde att de får ett bra bemötande från personalen. Inom hemvården upplever 89 % att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, vilket är en ökning gentemot tidigare år. 85 %, det vill säga  något fler än i både riket och resten av länet upplever att hemvårdspersonalen brukar ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

-          Vi ser en stor nöjdhet vilket är ett kvitto på allt det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag för våra äldre. Detta är något som jag märkt på de regelbundna verksamhetsbesök jag varit på sedan jag tillträdde som kommunalråd och jag är glad att se att det inte bara är min bild utan att den faktiskt stämmer med de flestas upplevelse., säger Per-Åke Sörman (C) ordförande i programnämnd Social välfärd.

86 % av de svarande har fått plats på det boende de ville bo på, siffran för riket är 87 %.

-          Det är en bra utgångspunkt när vi nu bygger ut äldreomsorgen med flera nya boenden de kommande åren. Att känna att man kan styra vart man ska bo även när man har stora hjälpbehov är viktigt för välmåendet för individen. Vi ser nu över även den nya möjligheten till biståndsbedömt trygghetsboende, för att ännu fler ska kunna erbjudas boende som stämmer med behoven, säger John Johansson, vice ordförande i programnämnd Social välfärd.

Ett tydligt utvecklingsområde är att bryta den ensamhet som alltför många äldre upplever. Enbart 46 % av dem med hemvård uppger att de inte besväras av ensamhet, och inom vård- och omsorgsboendena är siffran enbart 32 %.

-          Att bryta ensamheten för äldre är ett viktigt och prioriterat område de kommande åren. Vi kommer att jobba för fler mötesplatser, fortsätta arbetet med de viktiga sommaraktiviteterna för äldre, och arbeta tillsammans med civilsamhället för att minska ensamheten på ålderns höst, säger Sara Maxe, presidieledamot i programnämnd Social välfärd.

Mer info:
Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06
John Johansson (S): 076-551 54 45
Sara Maxe (KD): 070-245 73 71