Upprustning av samlingslokaler på landsbygden

Kommunledningen avsätter nu dubbelt så mycket pengar på upprustning av samlingslokaler på landsbygden jämfört med tidigare år. I budgeten för 2019 satsas ytterligare 500 tusen kronor till Landsbygdsnämnden för detta ändamål. Det innebär att det totalt finns en miljon kronor att fördela till föreningar som är i behov av upprustning av samlingslokaler på landsbygden.

- Att ha fungerande och tillgängliga samlingslokaler på landsbygden är en viktig del i arbetet för att skapa en attraktiv kommun. Vi ska kunna bo, leva och verka såväl på landsbygden som i stadskärnan. Fungerande möteslokaler skapar förutsättningar till ökad gemenskap, delaktighet och trygghet bland befolkningen, säger Per-Åke Sörman, Landsbygdsnämndens ordförande.

Ett konkret beslut på Landsbygdsnämndens dagordning idag är att bevilja en ansökan från Gällersta Forngårdsförening för upprustning av samlingslokaler. Föreningen beviljas 194 415 kronor för att bland annat kunna renovera golv och koppla in hörselslinga i lokalen. Denna lokal fungerar redan nu som möteslokal för kommunala- och lokala möten, bröllopsfester, midsommarfester, visfestivaler, skolavslutningar, barnfester, barnbio, teaterföreställningar, hembygdsfester och ett antal övriga tillställningar, och den här upprustningen gör den bara ännu mer attraktiv och användbar.

- I höstas gjorde nämnden ett besök på Gällersta Forngård i samband med en medborgardialog. Då fick vi med egna ögon se behovet och vikten av en fungerande samlingslokal i en bygd, vi träffade eldsjälar som idogt arbetar för att bygden ska hållas levande. Dom fick visa upp Forngården och vad den används till och vi fick prata om vad kommunen kan bidra med, vilket resulterade i en ansökan om att rusta lokalerna. Att en del av pengarna används till att installera en hörselslinga som gör lokalerna än mer tillgänglig för de med särskilda behov är oerhört positivt, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

-Detta är ett viktigt utvecklingsmedel för att skapa en levande landsbygd i vår kommun. Fungerande möteslokaler skapar möjligheter för människor att mötas via olika typer av möten, teater, barnbio, med mera. Nu vill vi uppmuntra fler föreningar att söka medel för upprustning av samlingslokaler på landsbygden, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.


Per-Åke Sörman (C)
Ordförande Landsbygdsnämnden
076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden
072–7433602

Bengt Isacson (KD)
Ledamot i Landsbygdsnämnden
070–5264650