Hjälp hjälporganisationerna att stävja tiggeriet på plats

Ge EU-pengar direkt till hjälporganisationerna för att stötta de mest utsatta i Rumänien och Bulgarien. EU måste göra om sina socialfonder så att pengarna används för projekt som lyfter människor ur fattigdom.

Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU­länder, där de lever under svåra förhållanden. Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU­medborgare, också unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation. Men EU behöver samarbeta bättre för att se till så att deras situation förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press. Rumänien och Bulgarien bryr sig inte om de mest utsatta, framför allt romer och andra etniska minoriteter.
En lång tid av diskriminering och extrem fattigdom har lett till att många har valt att åka i Sverige för att tigga på gatuhörn. Så även i Örebro. Detta är en otroligt olycklig utveckling som måste bromsas. På flera håll har olagliga tältläger slagits upp av människor som kommit till Sverige för att tigga. Därför behöver kommuner och ansvariga myndigheter möjlighet att vidta åtgärder vid olagliga tältläger.
Precis som vi har här i Örebro kommun en framtagen rutin vid avhysning från otillåtna bosättningar.
Centerpartiet bad redan 2015 EU­kommissionen att göra om reglerna för EU:s socialfond så att pengarna går direkt från EU till olika hjälporganisationer. Bara för Rumäniens del handlar det om runt 25 miljarder kronor.
Eftersom Rumänien och Bulgarien inte använder sig av de medel som finns i socialfonden för att hjälpa de fattigaste så fråntar vi dem den rättigheten och ger i stället den möjligheten till civilsamhället, som Röda Korset och andra aktörer. Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa de fattiga människor som tigger i Sverige. I flera svenska städer bedrivs verksamheter, samarbeten med ideella organisationer, för att bland annat hjälpa människor att söka jobb.
Dessa pengar kan göra en enorm skillnad för de mest utsatta. Genom satsningar på skolundervisning, sjukvård, hjälp att starta företag och ordna arbeten skulle människorna få en enorm skjuts in i ett drägligt liv.


Fredrick Federley Europaparlamentariker, Centerpartiet
Per-Åke Sörman Kommunalråd, Centerpartiet Örebro kommun