Integrationsarbete tillsammans med föreningslivet

När ungdomarna ska välja väg i livet - en livsstil eller en identitet - så kan olika människors exempel hjälpa dem att förstå vilka möjligheter som verkligen finns i livet. Antalet goda exempel kan inte bli för många.

Vi har sett många exempel på att idrotten är en kraft som kan samla människor oavsett bakgrund och som kan ge en positiv känsla av sammanhang och tillhörighet. Projekt Arena Örebro sammanbinder dessa framgångsfaktorer genom att goda förebilder kopplat till idrottsvärlden besöker våra ungdomar på fritidsgårdar på väster. Arena Örebro är ett samarbetsprojekt som bygger på en gemensam ambition att göra skillnad tillsammans. Metoden projektet använder sig av är ”förebilden som verktyg”. Under tre år (2016 - 2018) har ÖSK Fotboll, KIF Örebro, Region Örebro län och Örebro kommun samarbetat i projektet. Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) har också deltagit i arbetet. Arbetet har under dessa första tre år huvudsakligen bedrivits i samarbete med skola, fritidsgård och föreningar i Vivalla. Syftet med projektet är att minska utanförskap och öka integrationen.

- Det är väldigt positivt att klubbarna tar ett socialt ansvar. Alla ungdomar behöver förebilder för att utvecklas och idrottsföreningar kan med sina goda förebilder göra skillnad. En bra förebild är någon som motiverar oss men det är också någon som visar på vilka möjligheter som verkligen finns för killar och tjejer i vårt land. Därför tror jag mycket på projekt Arena Örebro där ungdomarna får chansen att inspireras och skapa relationer med goda förebilder från ÖSK och KIF säger Per-Åke Sörman, kommunalråd (C).


Efter en trevande start har Arena Örebro tagit fart och aktiviteterna är uppskattade hos de ungdomar som deltar i dem. Att använda förebilder från elitidrotten på det sätt som ÖSK och KIF Örebro gjort under den tid som verksamheten pågått har fått genomslag.

 
- Föreningarnas vilja att långsiktigt arbeta med syfte att minska utanförskap är genuin. Det är viktigt att de ges möjligheter att fortsätta arbetet så att det inte blir ett projekt som inte lever vidare, sådana insatser gör sällan skillnad på sikt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Projekt Arena Örebro har bedrivits som ett pilotprojekt, där lärdomar har dragits för att sedan utveckla arbetssättet. Det går att kopiera och anpassa det till nya målgrupper och/eller områden i Örebroregionen. Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att barn som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det.

- Det är positivt att man i Arena Örebro projektet följt upp och utvärderat vad som har fungerat och vad som behöver ändras på framåt, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD).

Kommunledningen tror på de möjligheter projekt Arena Örebro kan bidra med. Därför beslutade kommunstyrelsens hållbarhetsutskott idag att Örebro kommun ska tillsammans med ÖSK Fotboll, KIF Örebro och Region Örebro län ingå ett samarbetsavtal gällande insatser för att minska utanförskap. På så vis möjliggör vi en förlängning av projekt Arena Örebro. Kommunens finansiering av samarbetsavtalet uppgår till 200 tkr år 2019, 150 tkr år 2020 och 75 tkr år 2021. År 2019 finansieras ur Kommunstyrelsens utskott för hållbar utvecklings planeringsreserv och behovet av medel för åren 2020 och 2021 beaktas i kommande budgetarbete.

För mer information:
Per-Åke Sörman (C) kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet, 076-551 11 06
Kenneth Nilsson (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, 070-585 09 39
Lennart Bondeson (KD) kommunalråd, 070-326 24 08