Trygghet på landsbygden

Oavsett vilken ålder du är i, vart du bor eller vem du är ska du ha goda förutsättningar att leva och må bra i Örebro kommun. En viktig del i detta är att känna känslan av trygghet. Därför arbetar Örebro kommun på flera olika plan med att säkerställa tryggheten runt om i kommunen.

Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi stärka arbetet med skyddsfaktorer och minska de riskfaktorer som finns. Örebro ska vara en kommun där människor vill bo, växa upp, arbeta och bli gamla. I dag bor ungefär en femtedel av Örebros befolkning på landsbygden, därför behöver vi i alla frågor lyfta och ta hänsyn till deras perspektiv.


- Hela Örebro Kommun ska vara en trygg plats att leva och vistas i. Därför är det av yttersta vikt att skapa en tydlig bild av situationen på landsbygden, och säkerställa tryggheten även där. När vi sedan vet hur nuläget ser ut kan vi se behovet av att vidta åtgärder, och i så fall på vilket sätt. Detta är även en viktig del i arbetet för att minska klyftorna mellan stad och landsbygd. Det inte ska spela någon roll vart du bor. Alla ska ha samma möjlighet att känna trygghet i sina liv, säger Per-Åke Sörman (C) Landsbygdsnämndens ordförande.

Landsbygdsnämnden har nu gett säkerhetssamordnaren i uppdrag att se över statistiken kopplat till brott på landsbygden. Uppdraget innebär att den brottsstatistik som finns ska brytas ned och visa på tydliga siffror kopplat till landsbygden. Syftet är att skapa en bild av nuläget för att i förlängningen kunna identifiera om det behövs, och i så fall vilka insatser som kan vara lämpliga att ta till för att säkerställa tryggheten på landsbygden.

- Att känna sig trygg i skolan, på arbetet, äldreboendet, inom vården, i sitt hem och utomhus runt om i vår kommun är otroligt viktigt. Ett stärkt trygghetsarbete påverkar flertalet andra faktorer som är viktiga för medborgarnas välmående. Känslan av trygghet gynnar initiativ till gemenskap och därmed känslan av tillhörighet, det främjar god psykisk och fysisk hälsa och motverkar att fler faller in i kriminalitet, säger Anna Hedström (S) förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden.

- Det finns statistik kring brottslighet i Örebro kommun som visar antalet anmälda brott och andra relevanta otrygghetsfaktorer. Vi vet därför vilka brottsliga handlingar som begåtts och var de ägt rum, men ingen sammanställning av händelser på landsbygden har gjorts. Detta uppdrag ser vi därför som ett steg i ledet för att säkerställa tryggheten och därmed bidra till en mer attraktiv och levande landsbygd, säger Bengt Isacson (KD), ledamot i Landsbygdsnämnden.

Per-Åke Sörman (C)     
Ordförande Landsbygdsnämnden  
076–5511106

Anna Hedström (S)
Förste vice ordförande i Landsbygdsnämnden
072–7433602

Bengt Isacson (KD)
Ledamot i Landsbygdsnämnden
070–5264650