Vi prioriterar både skolan och den sociala välfärden i vår kommun

Vänsterpartiets kommunalråd Martha Wicklund påstår att kommunledningen, för att kunna prioritera skolan, ska ”spara på de äldre” eller till och med på ”de svaga” i NA den 12 mars. Den nuvarande kommunledningen, S, C och KD, har styrt i Örebro i åtta år. Vi har varit överens om att prioriteringarna ska ligga på skolan och den sociala välfärden. Den totala andelen för skolan och den sociala välfärden har ökat för varje år sen vi tog över, och så ska det också vara.

Örebro har blivit en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i. Arbetstillfällena ökar, studenter väljer att bo kvar efter avslutade studier och människor flyttar hit för de ökade möjligheterna. Det har vi bland annat ett gott näringsliv att tacka för. Vi ska vara glada för denna utveckling eftersom det innebär ett ökat välstånd, högre skatteintäkter och en tryggare framtid. Befolkningsökningen innebär dock fler skolbarn, som för mandatperioden innebär kraftiga kostnadsökningar. Omfördelningar och prioriteringar blir nödvändiga. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att säkra vår välfärd i Örebro. Kommunstyrelsen har därför föreslagit Kommunfullmäktige att fördela om ytterligare 30 miljoner till skolan för att lindra deras tuffa ekonomiska situation. 5 miljoner av dessa tas från Programnämnd Social välfärd. Det motsvarar 0,16 procent, eller 16 promille av vår budget.

Tack vare att statsbidraget för höjd habiliteringsersättning blir kvar, vilket vi inte visste när vi tog budgeten, kommer vi direkt kunna omprioritera 1,5 miljoner. Det innebär att effektiviseringskravet för Social välfärd landar på 3,5 miljoner kronor, på en budget på över 3 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 0,1 procent. Vi kommer att återkomma exakt hur de pengarna ska fördelas, men vår inriktning är tydlig. Vi har tagit på oss ansvaret att styra kommunen. Det innebär att vi står inför en hel del tuffa beslut men vi är helt överens om att prioritera skolan OCH den sociala välfärden – under kommande år.

John Johansson Socialdemokraterna, ordförande
Anna Andersson Kristdemokraterna, vice ordförande
Annika Tholster Centerpartiet, presidieledamot Programnämnd Social välfärd