Kommunen rekvirerar hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning och inför sommar- och vinterbonus

Örebro kommun beslutar om högre ersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Efter dialog med funktionshindersföreningarna rekvirera kommunen i år hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning.

Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till deltagare vid daglig verksamhet inom LSS. Förutom att den tidigare beslutade höjningen av habiliteringsersättning blir kvar kommer Örebro kommun betala ut en sommarbonus och en vinterbonus, till deltagarna.

1 juli 2018 höjde Örebro kommun habiliteringsersättningen från 30 kronor för halvdag och för heldag 45 kronor, till 40 kr för halvdag och 60 kronor för heldag. I ett andra steg väljer kommunen nu att fördela ytterligare medel genom en bonus till sommaren och en till vintern, och då rekvireras hela det statliga stödet, drygt 6 miljoner kronor.

- Det här är en grupp människor som ofta har det väldigt tufft ekonomiskt, och vi vet att varje krona behövs. Därför höjde kommunen habiliteringsersättningen förra året. Det är också av den anledningen vi inte höjer habiliteringsersättningen generellt, utan väljer att fördela stora delar genom en bonus till sommaren och en till vintern. Vi har hittat en form för att kunna rekvirera alla medel vilket är mycket positivt, säger John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.- Vi har fört en dialog med intresseföreningarna och de har visat på goda exempel från runt om i Sverige där man har sökt och fått hela statsbidraget för att dels höja ersättningsnivån, vilket Örebro kommun gjorde förra året, men också ge en extra bonus. Det känns bra att vi har kunnat gå dem till mötes, säger Anna Andersson (KD), vice ordförande i Programnämnd social välfärd.

Bonusen kommer att betalas ut så länge statsbidraget finns att rekvirera. Exakt hur stor bonusen blir får förvaltningen nu i uppdrag att räkna ut, och den baseras på närvaro under första respektive andra halvåret.

- Vår förhoppning är att detta ytterligare ska bidra till ökad närvaro inom daglig verksamhet, och att det så klart också blir ett välkommet tillskott till de enskilda människornas privatekonomi. Vi vet att många har uppskattat att få ett tillskott och nu när vi såg möjligheten känns det som ett värdefullt beslut, avslutar Annika Tholster (C), presidieledamot Programnämnd social välfärd.


John Johansson (S)

ordförande i Programnämnd social välfärd
076- 551 54 45

Anna Andersson (KD)
vice ordförande i Programnämnd social välfärd
019 – 21 10 87

Annika Tholster (C )
presidieledamot Programnämnd social välfärd.
070 – 092 67 24