Kontanter är ibland det smartaste

Vi har kommit långt med elektroniska betalningsmedel. Vi har i dag en växande marknad i digitala betalningssätt och trenden rör sig allt mer mot elektroniska betalningar. Det är omtyckt av företag som slipper hantera kontanter och av många privatpersoner som har större kontroll på sin ekonomi.

Vi har sett i Örebro hur marknader och butiker blir mer kontantfria vilket också ökar säkerheten för såväl knallar som besökare. Centerpartiet är ett teknikoptimistiskt parti som välkomnar nya, smarta lösningar som förenklar vardagen. Men det finns också en annan aspekt av utvecklingen som vi måste ta hänsyn till. När ny teknik i snabb takt ersätter kontanter riskerar det att skapa problem för många i samhället.

I det senaste utskicket från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som alla hem fick så ses kontanter som något vi bör ha hemma i mindre valörer. Kontanter är det enda säkra betalningsmedlet som fungerar vid strömavbrott eller vid längre frånkoppling från internet.

På landsbygden är uppkoppling till internet och mobiltäckning inte alltid en självklarhet, vi behöver inte resa långt från Centrala Örebro innan vi kan uppleva brister i det moderna nätet. Detta gör att de nya teknikerna inte är tillgängliga. För till exempel en gårdsbutik eller fäbod långt utanför tätorten

är det ofta kontanthantering som gäller. Samma sak för många äldre, som inte känner sig hemma med ny teknik och hellre fortsätter använda kontanter.

Det finns kort sagt ett stort behov av att kontanthanteringen fungerar, inte minst utanför städerna. Så är dock inte fallet. Till exempel har över 50 000 svenskar mer än 30 kilometer till närmaste bankomat och fler kommer det bli när fler bankomater stängs ner. När det handlar om insättning är

problemet ännu större. Ansvaret för kontanthanteringen är i dag väldigt splittrat, fördelat på en lång rad myndigheter i hela landet. När ingen känner ett övergripande ansvar blir hanteringen varken sammanhållen eller effektiv. Vi måste säkra kontanternas närvaro i samhället, både för tillgänglighetens skull och för vår egen säkerhets skull. Här måste både Riksbanken och de privata bankerna ta ett större ansvar. Och det ligger på oss politiker att se till att de gör det.

Per-Åke Sörman (C)
Kommunalråd i Örebro

Alexandra Royal (C)
1:a vice ordförande Fritidsnämnden