Ställ om till en grön tillväxt

Det är ingen slump att vi gått in i en ny föreslagen tidsålder, antropocen ”Människans tidsålder”. Det innebär att människan är den enskilt största förändringsfaktorn på vår planet, och att vårt leverne har påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom global uppvärmning.

Vi kan vara den sista generationen som kan lösa klimatproblematiken. Vad vi gör och hur vi väljer att leva kan få stora konsekvenser, därför behöver vi göra smarta val och säkerställa en hållbar framtid. Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Örebro, Sverige och i EU och att vi alla måste ta vårt ansvar!

Centerpartiet och Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) har en miljöpolitik som fokuserar på resultat för miljön snarare än på symbolik. Vi vill ställa om samhället till en mer lokal och grön ekonomisk tillväxt och vi anser att de gröna näringarna har en nyckelroll i denna omställning. Vi tror

starkt på en cirkulär ekonomi där resurserna används och återanvänds utan onödigt spill. Därför ska det vara enkelt att återvinna, laga och återanvända. Skogen och åkern ger oss bra alternativ till plast, bomull och energi. Biogas av matavfall är dessutom en fantastisk möjlighet för en cirkulär ekonomi. Med en lokal produktion och distribution av energi, livsmedel och varor minskar vi även sårbarheten
i samhället.

Som vi alla vet är klimatfrågan en viktig fråga som engagerar Örebros ungdomar väldigt mycket. Denna kraft vill vi uppmuntra och nyttja på bästa sätt för att skapa resultat för miljön. Det offentliga har ett stort ansvar i omställningen. Centerpartiet anser att det hållbara samhället skapas av oss alla tillsammans. Därför vill vi göra det enkelt och lönsamt att vara miljövän, både som privatperson och som företagare.

Vi förespråkar bland annat en grön skatteväxling. Det innebär att inkomstskatten, skatter på arbete och miljövänlig verksamhet sänks, samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamheter. Detta medför att priserna höjs på ändliga naturresurser och att det blir lönsamt att återanvända och återvinna. Det blir också mer lönsamt att spara resurser och vi får en minskad energianvändning.

En viktig del i den gröna omställningen är just företagsamhet och innovationskraft. Vi tror att örebroarna har många bra idéer och förbättringslösningar. Därför ska vi skapa goda förutsättningar till förverkligande av dessa och möjliggöra entreprenörskap och företagande i största möjliga mån.

Det behöver vara lätt att göra rätt och det ska löna sig att vara rädd om miljön och hushålla med resurserna. Den som redan har handlingskraften att leva miljövänligt ska kunna göra det, och den som inte redan gör medvetna val för miljön ska vilja göra det. För att skapa dessa förändringar krävs

lust och motivation, vilket vi skapar gemensamt, just genom att göra det rätta valet till det lätta.

Filippa Wittenmark-Carlqvist
Distriktsordförande CUF Örebro

Per-Åke Sörman
Kommunalråd Centerpartiet Örebro