Örebro kommun, en kommun i framkant!

Den 24 augusti firade Örebro och hela länet allas fria rätt till kärlek och uttryck i form av Pride. En dag där vi visade varandra respekt för våra olikheter. Varje människa är unik och har sin plats i vårt gemensamma samhälle. Vi ska bejaka mångfalden och se varje människa som en tillgång. Alla behövs för att skapa ett mångfacetterat och utvecklande samhälle. Det är sådana som historiskt sett lyckats bäst.

I New York sommaren 1969 påbörjades det vi i dag kallar för Stonewall-upproren. Det var ett uppror mot det förtryck och den diskriminering HBTQ personer utsattes för och är det många anser vara startskottet för Priderörelsen.
Örebro kan titulera sig som den kommun där Sveriges första Pridetåget genomfördes. Den 15:e maj 1971 genomförde den dåvarande klubben Gay power club Sveriges första parad under parollen ”två av samma kön skall få gifta sig med varandra”.
Detta var såklart något som stack i ögonen på det flesta och det skulle ta ytterligare 38 år innan detta genomfördes. Vi har kommit långt rörande rättigheter för HBTQ-personer, och om det är en sak som är säker så är det att attityden för det tåget hade nog sett annorlunda ut idag mot vad det gjorde då.

Örebro har i dag en HBTQstrategi som genomsyrar alla kommuns verksamheter och som är beslutat av fullmäktige. Tack vare denna strategi är flera delar av kommunens verksamhet i dag HBTQ-diplomerade. Nu börjar vi närma oss att besluta om ett nytt styrdokument som kommer möjliggöra ett ännu större intersektionellt arbete.

Tyvärr ser vi i dag en tillbakagång med stängda gränser och ett hårdnande klimat mot vissa grupper. Polen och Ungern är exempel på hur intolerans och främlingsfientlighet får växa med statens underblåsande.
Vi ser fortfarande hur transpersoner och personer med könsöverskridande uttryck trängs undan i vardagen och det offentliga rummet. Det är något som ligger på oss att lyfta, både som kommun och medmänniskor.

Vi är övertygade om att vi får en bättre kommun att leva i om alla får vara med och alla har sin plats. Vi i Sverige har kommit långt i att bygga ett jämlikt och jämställt samhälle. Det som en gång i tiden ansågs revolutionerande är i dag något vi tar för givet. Vi är dock inte nöjda ännu. Vi kommer fortsätta kämpa för en fortsatt stark utveckling inom dessa frågor. Leve den fria kärleken och vårt öppna samhälle!

Per-Åke Sörman, kommunalråd

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot

Anders Olsson, ordförande Centerpartiet Örebro