Vi är stolta över Örebro!

Nej Karolina Wallström, vi skäms inte. Vi är stolta över Örebro och den utveckling som kommunen haft sedan vi som kommunledning inledde vårt samarbete 2011.

Det har hänt något i Örebro under de senaste åren. Vi har gått från lagom – till en plats där allt är möjligt. Vi är en mer attraktiv kommun och det är anledningen till att människor väljer att bo och besöka Örebro och företag väljer att etablera sig här och så ska det fortsätta vara. Bara under de här åren har vi blivit mer än 15 000 fler i Örebro.

Örebro genomgår en historisk förändring.
Vi bygger snabbt ut välfärdssamhället, för att det ska växa i takt med att både invånare och arbetstillfällen ökar i antal.
Vår vilja att växa är en för utsättning för att Örebro ska fortsätta vara en kommun som utvecklas. Det är i grunden positivt att Örebro växer, men på kortare sikt är det utmanande.

Med tanke på omvärldens osäkerhet (till exempel Brexit och handelskrig), inför en stundande lågkonjunktur och med SKL:s prognoser på bordet vill vi vara ödmjuka och säga att vi, liksom hela kommunsverige, går in i en svårare ekonomisk tid.
Att inte vara öppna med det och visa på åtgärder vore i det närmaste konstigt och vårt handlande visar tydligt ansvarstagande, långsiktighet och transparens. Att då säga att kommunledningen agerar i panik blir nästan pinsamt och faller på sin egen orimlighet. Bättre kan oppositionen.

Vi som kommunledning kommer fortsätta att ta ansvar för Örebros bästa och kommer att prioritera skolan och äldreomsorgen då deras andel av kommunens budget ökar hela tiden.
Det samtidigt som vi kommer att fortsätta vårt arbete med att se över kommunens organisation och struktur för att medborgares pengar ska komma till största möjliga nytta. I dessa stundande utmanande tider behöver vi politiker som är transparenta, trovärdiga, realistiska och ansvarstagande – tro oss – motsatsen skramlar tomt.

Kenneth Handberg Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Örebro

Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunstyrelsens vice ordförande i Örebro

Lennart Bondeson Kristdemokraterna, kommunalråd i Örebro