Örebro – en av de tre bästa klimatköken 2019

White guide junior arbetar för att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin genom att lyfta fram och sprida goda exempel inom skolmatssverige. Till årets tävling var Örebro kommun nominerad i tre kategorier; ”Årets skolrestaurang”, ”Årets hållbara offentliga restaurang” och ”Årets klimatkök”. De berörda restaurangerna tillhör Tullängsgymnasiet och Rudbecksgymnasiet i Örebro kommun.

Det ligger hårt arbete bakom den hållbara omställningen i de offentliga köken. Framförallt krävs det mycket kunskap och förberedelser för att sänka koldioxidutsläppen och ta hänsyn till alla hållbarhetsaspekter samtidigt som det ska serveras god och näringsrik mat som eleverna vill äta. En viktig del i arbetet är även att bidra med kunskap och skapa förståelse för eleverna om varför maten är bra för såväl hälsan som miljön.

Att vara i top sex av de bästa offentliga restaurangerna, top sju inom hållbar offentlig restaurang och en av de tre bästa klimatköken visar att Örebro kommun ligger i framkant. Ett annat exempel är att Örebro kommun år 2018 vann priset för årets hållbara skolmatskommun. Vi arbetar i rätt riktning och kommer fortsätta att göra det.

  • För oss handlar det om att hänga med i matvärldens snabba utveckling. Vi tror på att använda maten och måltiden som verktyg för att skapa såväl sociala värden som positiv påverkan inom klimat och hållbarhet. En viktig faktor är även den sensoriska delen, där vi behöver ligga i framkant och laga modern mat som barnen tycker om. Lyckas vi med det kan vi även påverka matvanorna i hemmen och elevernas framtida matvanor. Tillsammans gör vi skillnad, säger Lena Sjöqvist, kökschef på Tullängsgymnasiet.  

I Örebro kommun har vi höga ambitioner gällande matens miljö- och klimatpåverkan, bland annat genom höga mål om ekologiska -och närproducerade livsmedel och minskat matsvinn. Maten ska inte enbart tillagas från grunden från bra råvaror, vara klimatsmart och näringsriktig, den ska även vara väldigt god. Måltiderna ska vara en stund att se fram emot i en lugn och trevlig miljö. Det är vår vision som också blivit verklighet i hög grad i Örebro kommun.

  • Jag är stolt över dessa nomineringar. De vittnar om att det arbete vi gör är oerhört viktigt och att vi är på rätt väg. Jag tycker det är bra att White guide junior uppmärksammar de offentliga köken och deras utveckling. Vi hoppas att fortsatt kunna vara en inspiration för andra kommuner i omställningen till mer hållbart arbete i skolköken , säger Per-Åke Sörman, ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.

Per-Åke Sörman (C) Ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling, 076-551 11 06
Lena Sjöqvist, Kökschef tullängsgymnasiet, 076-551 1251