Fråga på restaurangen om målen uppfylls även där?

Den senaste tiden har den blossat upp igen, debatten om skolmaten. En fråga som alltid är het och som naturligtvis engagerar många. Till att börja med bör en sak klargöras, vi som förtroendevalda i majoriteten ska absolut inte gå in och detaljstyra vilken mat som ska serveras i våra skolor.

 Vi ska precis som i alla andra frågor sätta mål och sedan är det upp till de kunniga människorna som jobbar i vår organisation att forma vägen för hur vi lever upp till dem. Mål och riktlinjer för skolmaten finns i bland annat skollagen, livsmedelslagstiftningen och i kommunens klimatstrategi. Riktlinjerna är tydliga med att skolmaten ska vara näringsriktig, säker, hållbar och god. I kommunens klimatstrategi fastslås också att Örebro kommuns verksamheter ska följa konceptet ”Smart mat”, vilket innebär:
- närproducerade och ekologiska livsmedel i högre grad
- råvaror, främst frukt och grönt, ska i möjligaste mån vara säsongsanpassade
- maten ska i möjligaste mån vara lagad från grunden
- kött som serveras ska vara ekologisk eller naturbeteskött, samt kött som producerats under svensk djurskyddslagstiftning
- fisk som serveras ska vara miljömärkt

Det är mål som vi i Centerpartiet står fasta och trygga bakom och vi är nog inte ensamma om att känna att detta är viktiga mål, både för våra barn och för vår miljö. Fråga gärna nästa gång du är på restaurang om dessa mål uppfylls även där? Att våra barn får skolmat lagad från grunden baserad på närproducerade och säsongsanpassade livsmedel är vi stolta över.
Vi i Centerpartiet känner stor tillit till kostpersonalen i vår kommun som arbetar hårt med att köpa in rätt livsmedel och utifrån dessa sedan skapar bra och näringsriktig mat som serveras på skolrestaurangerna till våra elever. Även om vi i Örebro kommun inte har sämre nöjdhet jämfört med andra kommuner så ska vi alltid sträva efter att fler elever ska tycka om skolmaten. Gymnasienämnden påbörjade innan sommaren diskussioner om hur vi kan öka nöjdheten – inom ramen för de mål som kommunen satt upp. Även måltidsenheten kommer framöver att djupdyka i ämnet och föra en dialog med eleverna.

Det finns olika exempel på vad som kan minska vår klimatbelastning och vi i Centerpartiet har länge arbetat hårt för att öka andelen närproducerade livsmedel. Köttet som serveras i våra skolrestauranger ska vara svenskt. Köttproduktionen är en viktig del för att bevara den biologiska mångfalden och våra öppna landskap. Köttproduktionen är dessutom en viktig del för att vår ekologiska växtodling ska fungera optimalt. Vi har arbetat hårt för detta och är oerhört nöjda över att det kött som serveras i vår kommun idag till 91 procent är just svenskt ekologiskt kött. Aldrig tidigare har så stor andel kött som kommunen köpt in kommit från djur som betat i våra egna naturreservat. 18 ton kött har hittills i år kommit från nötkreatur som hållit markerna öppna vid Oset och Rynningeviken. Vi ska äta rätt kött men för att minska klimatbelastningen måste vi minska mängden.
Örebro kommun har beslutat att vi ska vara en klimatneutral kommunkoncern år 2030. Vi är inte där än men vi märker att våra åtgärder gör stor skillnad. Klimatbelastningen per kg inköpta livsmedel har minskat med 20 procent jämfört med år 2014.

Självklart är det meningslöst att arbeta för klimatsmart mat om den inte äts upp utan slängs. Men vi kan glädjande konstatera att matsvinnet på våra skolrestauranger sakta men säkert minskar enligt de senaste siffrorna.

Om du frågar oss om klimatfrågan verkligen måste påverka maten som serveras i våra skolrestauranger så är svaret ja. Precis som den måste påverka våra transporter, vår konsumtion, våra nybyggnationer, vår uppvärmning med mera. Det finns ingen annan väg mot den gröna

framtiden än framåt.
Elisabeth Malmqvist (C)
Gymnasienämndens ordförande,

Per-Åke Sörman (C)
Kommunalråd, Örebro kommun