Regionsamverkan för hållbar och utvecklande avfallshantering

Utmaningarna framåt med förändrade och utökade krav på avfallshantering, både lagliga, politiska, tekniska och marknadsdrivna är i många fall lika i alla kommuner. För att klara av dessa utmaningar väljer kommunerna Örebro, Kumla, Karlskoga samt förbunden Samhällsbyggnad Bergslagen och Sydnärkes kommunalförbund att inleda samverkan.

Målet med samverkansavtalet som idag antagits i kommunfullmäktige i Örebro är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering. Det har tidigare förekommit ett mer informellt samarbete mellan de ovannämnda kommunerna, som nu ser fördelar med att formalisera samarbetet.

- Jag ser detta regionala samarbete som väldigt positivt, då det kommer innebära stora vinster både för medborgare, miljö och på sikt även för kommunekonomin. Att kommunerna i framtiden kan kommunicera med en gemensam röst jämtemot medborgarna samt nyttja varandras kompetenser och resurser kommer skapa en tydlighet och förenkla avfallsarbetet, säger Anders Olsson (C) ordförande i tekniska nämnden.

Syftet med samverkan är att skapa en plattform för både tjänstemän och politiker som ansvarar för avfallsfrågor. Samverkan ska även möjliggöra träffar och samarbeten för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Organisationen för samverkan kommer ledas av en politisk styrgrupp där varje avtalspart är representerad.

- Det är viktigt att vi via samarbete med andra parter med liknande utmaningar kan ta tillvara på de samordningsvinster som kan göras när vi arbetar tillsammans i stället för att var och en ska uppfinna hjulet på vår egen kammare, säger Gun Carlestam Lewin (S), vice ordförande i tekniska nämnden och medlem i samverkansgruppen.- Vi behöver hitta en gemensam väg framåt för taxor, avtal, upphandlingar och informationsmaterial etc. Det är ett utvecklingsarbete helt klart. I det ser vi också dialogen med förpackningsindustrin och andra produktproducenter som väldigt viktig, säger Johan Svanberg (Kd) ledamot i tekniska nämnden.

Anders Olsson (C) ordförande i tekniska nämnden, 070- 587 99 11
Gun Carlestam Lewin (S), vice ordförande i tekniska nämnden, 076-127 79 06
Johan Svanberg (Kd) ledamot i tekniska nämnden, 076- 29 19 729