BRT är smart - och rätt

I NA den 31 januari har Liberalerna i kommunen och regionen skrivit en insändare där de ställer sig negativa till BRT och kommer med ett antal påståenden. Vi som styr i Region Örebro och Örebro kommun är istället mycket positiva till BRT och vill ta tillfället att bemöta de påståenden som liberalerna lägger fram.

Liberalerna ställer frågan om vi vill ha snabbare bussar eller buss till fler örebroare. BRT skulle de facto innebära att det blir buss till fler örebroare då det är ett system som möjliggör en större kapacitet än vad de vanliga bussarna kan tillhandahålla. Fler kommer kunna gå på bussen och komma fram snabbare. Förutom de specifika BRT-bussarna så kommer även de vanliga bussarna kunna använda sig av körfälten för BRT.

Det leder oss in på Liberalernas påstående att vi inte ser till problematiken med en förtätning av trafiken i innerstaden. De nya körfälten för BRT kommer frigöra plats för de som måste ta bilen genom staden. Beräkningar har visat att om vi fortsätter med det befintliga systemet så kommer det bli alldeles för ansträngt för både bilister och kollektivtrafik att ta sig fram. Färre bussar som kan ta fler resenärer är dessutom bra för miljön då det genererar mindre utsläpp.

I BRT ingår bland annat egna körfält, det minskar restiden med 20–30 procent. Utöver att det innebär att buss blir ett mer attraktivt färdmedel så innebär det också en ren produktionsökning. Samma buss och samma busschaufför kan köra flera turer under sitt arbetspass och kan på det sättet förflytta fler personer utan större ökade kostnader. I dag är redan många bussturer överfulla, och att bara sätta in fler bussar med lång restid är en dyr insats. Att med samma chaufför och buss kunna öka trafiken utan ökade lönekostnader är smart, men också nödvändigt om man ska prioritera våra gemensamma skattemedel nu och framåt på ett bra sätt.

BRT innebär bättre framkomlighet för flera linjer i Örebro men även för länsbussar som går genom centrala Örebro. Vårt politiska mål med kollektivtrafiken är att en större del av resandet ska göras kollektivt. Den största faktorn för resenärer i deras val av färdsätt är tid. Genom BRT kommer resandet öka då det möjliggör snabbare framkomlighet för stora delar av kollektivtrafiken. Vi kommer inte kunna uppnå det med det befintliga systemet.
Därför är BRT smart och rätt. För resenärerna, kollektivtrafiken i sin helhet och för miljön.

Ullis Sandberg
Socialdemokraterna, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun

Nina Höijer
Socialdemokraterna, regionråd samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden,
Region Örebro län

Linda Larsson
Centerpartiet, vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Magnus Lagergren
Kristdemokraterna, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län