Du får åldras med värdighet i örebro

"Törs jag bli gammal i Örebro?", är frågan som signaturen "Upprörd anhörig" ställer sig. Det korta svaret är "ja!". Tidningen Fokus har flera år i rad placerat Örebro högt, eller rentav högst, på listan över vilken kommun som är bäst att vara gammal i.

Vi har en god tillgång på vårdboendeplatser och en plan för utbyggnaden, vi har hög brukarnöjdhet inom hemvård och vårdboende och en bra förebyggande verksamhet och social dagvård för äldre.
Vi har förståelse för att hyreshöjningarna på vård- och omsorgboendena skapar mycket känslor och reaktioner. Hyrorna på Örebro kommuns vårdboenden har i många fall inte höjts på omkring 20 år och hyressättningen och har hittills inte följt någon enhetlig princip. Örebro kommun behöver bygga ut välfärden i en hög takt kommande år och då måste hyrorna på vård- och omsorgsboendena anpassas till dagens nivåer.
För de som bodde i en vårdboendelägenhet när beslutet om hyresprincipen togs av en så gott som enig programnämnd kommer en intrappningsprincip att tilllämpas. Den innebär att hyrorna höjs med 700 kronor i månaden per år till dess att den faktiska hyran är uppnådd. Bostadstillägg, som är ett skattefritt tillägg till pensionen och möjlighet till sänkt vård- och omsorgsavgift, finns för den som har rätt till det utifrån att bostadskostnaderna blir för höga i förhållande till personens ekonomiska utrymme.
Örebro kommun kommer att fortsätta bygga ut välfärden framöver. Inom ett par veckor sätts spaden i marken och byggnationen av ett helt nytt vårdboende med 80 platser i Bettorp påbörjas. Planer finns för ytterligare vårdboenden kommande år. I Örebro ska alla kunna åldras med värdighet.

John Johansson
Socialdemokraterna, ordförande i Programnämnd social välfärd

Anna Andersson
Kristdemokraterna, vice ordförande i Programnämnd social välfärd

Annika Tholster
Centerpartiet, presidieledamot i Programnämnd social välfärd