NY FÖRSKOLA I ÖREBRO

I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Planeringen för att kunna erbjuda barnomsorg för barnen i området är därför i full gång. På fastigheten Biplanet kommer en förskola med fem avdelningar att byggas.

- Behovet av förskoleplatser är stort i det här området och ju fler som flyttar in desto högre kommer trycket att bli. Därför är vi glada över att kunna berätta att en ny förskola nu är på gång, säger Marlene Jörhag (KD), ordförande programnämnd Barn och utbildning.

Förskolan byggs tillsammans med Öbo i bottenplan på ett flerbostadshus och kommer rymma både matsal och tillagningskök.

- Vi har arbetat fram en konceptförskola som vi kallar Framtidens förskola 2.0. Det konceptet kommer vi använda här, men med justeringar för att förskolan ligger i botten på ett flerbostadshus och inte är en fristående byggnad, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande programnämnd Barn och utbildning.

Förskolegården finns uppritad i förstudierapporten och kommer byggas utifrån olika lekzoner, en trygg zon närmast huset för den lilla gruppen och en mer äventyrlig zon längre bort.

- För oss är utomhusmiljön lika viktig som inomhusmiljön. När man har planerat förskolegården i det här projektet har man tänkt in barns upptäckarlust och hur man kan använda höjdskillnader för att stimulera till lek och rörelse, det känns lovande, säger Elisabeth Malmqvist (C), presidieledamot i programnämnd Barn och utbildning.

Beslut om byggnation fattas på sammanträdet för Programnämnd Barn och utbildning den 3 september.