NU FORTSÄTTER VI UTVECKLA NATURBRUKSPROGRAMMET

Naturbruksprogrammets gymnasiegemensamma ämnen föreslås förläggas till Karolinska gymnasiet. I samband med Kvinnerstagymnasiets arbete och dialogen med branschen har frågan väckts om skoltillhörighet. Initiativet kom från medarbetarna vid Kvinnersta som under våren landat i att det vore gynnsamt för programmet att istället ha skoltillhörighet Karolinska.

- Arbetet med att upprätthålla ett attraktivt programutbud är viktigt för kommunens gymnasieskolor. Att vi kan fortsätta bedriva kvalitativa naturbruksutbildningar är inte bara viktigt för branschen utan även för att stärka kommunens hållbarhetsarbete, Säger Elisabeth Malmqvist (C), Ordförande i Gymnasienämnden.

Förvaltningen har sedan hösten 2018 arbetat med en översyn av gymnasieskolorna och utbildningsorganisationen i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats.

- Beslutet att ta in de teoretiska delarna till Karolinska gör att vi kan behålla den här viktiga utbildningen. Visionen är att locka fler sökande, det här är ett område där vi måste säkra kompetensförsörjningen för framtiden, säger Kent Vallén (S), vice ordförande i Gymnasienämnden.

Arbetet med genomförandet kommer ske i arbetsgrupper bestående av medarbetare och rektor vid Kvinnerstagymnasiet. vid frågor gällande samordning mellan skolorna och med lokalförsörjningsenheten kommer förvaltningen kopplas in. Naturbruksprogrammet planeras att successivt flyttas till Karolinska gymnasiet, start med åk 1 hösten 2021.

- Den här frågan har lyfts av medarbetarna och det är viktigt att vi lyssnar på professionen när de ser möjligheter till förbättringar. Med fortsatta praktiska utbildningar i Kvinnersta kan vi fortsätta dra nytta av områdets resurser, säger Maria Landh (KD), ledamot i Gymnasienämnden.