2000 UNGDOMAR HAR FÅTT CHANSEN TILL FERIEPRAKTIK DENNA SOMMAREN

Igår fick vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden ta del av en uppföljning av feriepraktiken under sommaren 2020.

Jag är otroligt glad och stolt att nämnden har kunnat erbjuda ca 2000 ungdomar feriepraktik under en pågående pandemi. Till en början var vi väldigt oroliga för att vi inte skulle kunna erbjuda så många platser som vi brukar eftersom att vi inte kunde erbjuda plaster hos vård och omsorg samt barnomsorgsverksamhet med anledning av pandemin. Jag är stolt över våra tjänstepersoner som har lyckats hitta nya platser så att så många ungdomar har fått chansen till en sysselsättning under sommaruppehållet och för så många nu fått möjligheten att prova på ett arbete.

- säger Abdulrahman Ibrahim Muhammed, 1:e vice ordförande i vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden