EXTRA EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR INOM KULTUR, IDROTT OCH IDÉBUREN VERKSAMHET

Med anledning av coronapandemin har civilsamhället i Örebro kommun drabbats hårt ekonomiskt. Inställda aktiviteter och verksamheter, färre deltagare, minskad sponsring och minskad uppdragsverksamhet har inneburit att många föreningar gått miste om sina intäkter.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har Kommunstyrelsens ordförande gett Kulturnämnden och Fritidsnämnden i uppdrag att möjliggöra ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som är verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet.

Summan finansieras från kvarstående medel för lokalsubvention, bidrag från Örebroporten, medel från Kulturnämnden samt medel från Fritidsnämnden.

- Föreningslivet och civila samhället är en livsviktig del av ett fungerande samhälle. Det kommer en tid efter pandemin och det är avgörande för oss alla att det civila samhället och våra föreningar orkar hålla ut och finnas kvar, säger Jimmy Nordengren, kommunalråd för Centerpartiet.

Föreningarna har möjlighet att ansöka från och med den 3 december till och med den 15 december klockan 12.00.