INGEN MÄNNISKA SKA LÄMNAS UTAN VÅRD

Enligt FN, Unicef och WHO saknar uppemot hälften av världens befolkning fundamental tillgång till hälso- och sjukvård. Det är inte bristen på kunskap eller resurser som är bekymret utan att dessa inte når fram.

Trots att många framsteg gjorts under 2000-talet och många fler liv idag kan räddas kvarstår fortfarande många utmaningar för att alla skall ges tillgång till rätt vård i rätt tid. I många länder är det långt mellan vårdinrättningarna och inte sällan saknas vägar och transportmedel att ta sig fram till vården på. Skillnaden mellan vårdkostnader är stor när vi jämför länder med varandra och det gör att många människor i fattiga länder varken prioriterar förebyggande eller akut vård. I länder med krig och konflikter är situationen än värre. Dessutom förekommer på många håll i världen desinformation och rädslor som ytterligare förhindrar människor från att ta del av behövlig vård.
Barnadödligheten som stadigt gått ner genom åren riskerar nu för första gången att öka i spåren av Coronaepidemin. Årets insamling via Musikhjälpen kommer därför att gå till arbetet för en likvärdig tillgång till vård för alla människor världen över.

Hjälp Centerpartiet i Örebro att hjälpa i detta viktiga arbete genom ett bidrag till vår bössa för Musikhjälpen 2020! Genom att skriva ditt namn och kryssa i att du vill deltaga är du med i utlottningen av 10 fina priser från oss i Centerpartiet. Priserna är bland annat presentkort från närodlade producenter runt om i Örebro Län.

Bössan finner du här: https://bossan.musikhjalpen.se/hjaelp-oss-i-oerebro-att-hjaelpa

Du kan också hitta årets bössa via vår Facebooksida.