INLÄGG I DEBATTEN OM PRIVATA ELLER KOMMUNALA ALTERNATIV I HEMVÅRDEN...

Vi i Centerpartiet står för ett starkt självbestämmande. Makten över din vardag behöver flyttas från oss politiker och föras tillbaka till individen. Så därför är svaret från Centerpartiet enkelt när det handlar om den debatt som förs just nu om privata eller kommunala alternativ i hemvården. Svaret är att de äldre ska få bestämma och välja själva.

Statistiken talar för att vi borde ha ännu mer valfrihet. När vårdföretagarna frågade om man ska ha rätt att välja eller välja bort sin vård- och omsorgsgivare så svarade hela 96% att de var för valfrihet och närmare 4 av 5 äldre är nöjda med sin valda hemtjänst. Centerpartiet står för en mångfald bland utförare, valfrihet för den enskilda individen och en kvalitativ hemvård. Vår uppgift i kommunen är att kvalitetssäkra varje verksamhet kontinuerligt.

För oss handlar det inte om att jaga efter enkla lösningar utan snarare en strävan om kvalitativ vård. För det är precis vad de äldre vill ha; kvalitet och kontinuitet i sin hemvård, oavsett utförare. Det är också vad vi behöver fokusera på, för här finns det mer att göra.

Vi befinner oss i utmanande tider inom hemvården. Nämnden har dragits med underskott under många år, men arbetet med underskotten har börjat ge resultat. Bara i år beräknar vi minska underskottet mot föregående år med över 20%. Ett arbete med en omorganisering har genomförts och har förenklat organisationen för både chefer och medarbetare. Vi har även infört en ny ersättningsmodell där vi sett ett stort intresse från privata utförare. Redan nu har sex blivit godkända och fler står i kö på att få ge kvalitativ vård och service till våra seniora Örebroare. Vi behöver låta arbetet i förvaltningen fortsätta och se effekterna av det nya förändringarna först innan vi gör nya förändringar.

En annan aspekt i debatten är jämställdhet. Statistik från vårdföretagarna visar att över 60% av vård och omsorgsföretagen i Sverige ägs och drivs av kvinnor. Därför vore det förödande för flera kvinnliga småföretagare som verkar inom vård och omsorgsområdet om hemvården enbart drevs i kommunal regi. Som ett feministiskt och liberalt parti så kan vi inte ställa oss bakom en sådan förändring.

Men i slutändan handlar det ju främst om vilka de äldre möter i hemvården. Kommunal eller privat regi, vi vill passa på att skicka ett stort tack till alla medarbetare, var ni än arbetar. Ni gör ett viktigt arbete och erbjuder en god hemvård med gott bemötande. I dessa tider bistår ni till en minskad isolering för våra äldre, tack!

Oscar Undevall (C), ersättare i hemvårdsnämnden
Annika Tholster (C), Ledamot i programnämnd social välfärd
Jimmy Nordengren (C), Kommunalråd