Omtag för vattenlek i Örebro

Under 2021 kommer ett utredningsarbete ske gällande vattenleken i Örebro. Syftet är att tillgängliggöra vattenlek med god kvalité, efter de behov som finns.

I dagsläget krävs stora investeringar för att hålla kommunens fem plaskdammar öppna och kommunen vill se över vilka alternativ som finns. Plaskdammarna kommer därför hållas stängda tills vi vet vilka insatser som ger mest nytta för vattenleken i Örebro.

- Möjlighet till vattenlek ska finnas för alla. Framförallt för familjer som har svårt att besöka badplatser eller badhus av olika anledningar. En översyn ger oss möjlighet att långsiktigt erbjuda vattenlek med fokus på ökad tillgänglighet, god hygien och hållbar ekonomi, säger Anders Olsson (C) ordförande Tekniska nämnden

Problemet med plaskdammarna har varit att hålla en god hygienisk standard med befintliga system. Om prover visar att förorening skett behöver dammen stängas ner av hälsoskäl. Naturlig förorening sker kontinuerligt då barn och djur vistas i dammarna. Att återställa kvalitén medför dock kostnader och dammarna stängs av tills det är åtgärdat. Dammarna kommer då inte till nytta för någon under vissa perioder.

- Plaskdammar har funnits i Örebro sedan 40 – talet och idag finns det många typer av vattenlek. Det är dags för ett omtag där vi är öppna för olika typer av lösningar som ger bästa nytta för våra medborgare, Säger Gun Carlestam Lewin (S) vice ordförande i tekniska nämnden.

- Inte minst i en pandemi blir det uppenbart att hygieniska faktorer är otroligt viktiga att ta hänsyn till. Vi kommer nu att se över vattenleken utifrån flera aspekter och genom omvärldsspaning kan vi ta del av andra exempel för att utveckla vattenleken för barn i Örebro, säger Johan Svanberg (KD) ledamot i tekniska nämnden

Anders Olsson (C) ordförande tekniska nämnden Örebro
Gun Carlestam Lewin (S) vice ordförande tekniska nämnden Örebro
Johan Svanberg (KD) ledamot tekniska nämnden Örebro