Markanvsining för attraktivt läge i Odensbacken

Örebro kommun har nu en ny bostadstomt ute för markanvisning i Odensbacken och möjliggör för fler bostäder.

Området är ca 2800 kvm och detaljplanerat för bostäder i högst två våningar. Fastigheten har ett attraktivt läge precis intill Kvismare Kanals strand.

Förutsättningar är att marken ska bebyggas med flerbostadshus och/eller radhus och att det behöver anpassas till platsen, den befintliga bebyggelsen samt siktlinjerna mot ån. Innan förstudie tilldelas någon intressent kommer fastigheten att ligga ute som ledig mark så att alla intressenter ges möjlighet att visa sitt intresse.

- Att möjliggöra för bostäder i den här delen av kommunen är otroligt viktigt. Det här är ett attraktivt läge precis vid Kvismare kanal som möjliggör för fler att bosätta sig i Odensbacken. Det ska bli roligt att följa, säger Linda Larson (C) vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad

Linda Larsson, vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad, 070-590 82 06