Socialnämnden fortsätter satsa på förebyggande åtgärder

Socialnämnden i Örebro kommun har under torsdagen fattat beslut om budget och verksamhetsplan för 2021. Trots de extra kostnader som den pågående Coronapandemin förväntas leda till fortsätter nämnden prioritera förebyggande insatser.

Det mesta tyder på att den isolering som Coronapandemin fört med sig har inneburit en extra utsatthet för inte minst de barn och unga som växer upp i miljöer med våld och missbruk.

Tidiga insatser mot kriminalitet och missbruk Socialnämnden kommer även tillsammans med programnämnd social välfärd och funktionsstödsnämnden prioritera tidiga insatser riktade mot unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och/eller gängkriminalitet.

Detta ska ske i samverkan och i nära dialog med andra aktörer så som skola, polis och hälso- och sjukvård. Att utveckla redan pågående arbete med exempelvis sociala insatsgrupper, fältassistenter och familjecentraler är av stor vikt.

- För att nå bästa resultat i det förebyggande arbetet behöver alla berörda aktörer arbeta tillsammans. Det är en skyldighet vi har gentemot våra barn och unga och det är ett led i att nå ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Annika Tholster (C), ledamot i Socialnämnden.