Förbättrat resultat inom hemvården!

Årsberättelsen för Hemvårdnämndens verksamhet år 2020 visar på en positiv trend med arbetet med underskottet. Nämnden har under flera år haft utmaningar med att få ekonomin i balans men kan nu visa på ett trendbrott.

Arbetet med det pågående strukturförändringsprogrammet är en av nyckelfaktorerna i denna resa. Syftet med det arbetet är att hämta hem kostnader på ett strukturellt sätt utan att rucka på kvalitén eller arbetsmiljön. Effekten av arbetet beräknas uppgå till 21,7 mnkr och detta ser vi som ett mycket gott resultat med tanke på de förutsättningar som funnits under året.

Totalt landade underskottet på -54,5 mnkr vilket är en förbättring mot resultatet 2019 som landade på -98,9 mnkr. Av detta beräknas 21,7 mnkr vara relaterat till förvaltningens arbete i strukturförändringsprogrammet. Delar av verksamheten har hållits stängd för att minska smittspridningen och även det har hjälpt sänka underskottet.

- Jag är nöjd med förvaltningens arbete, vi befinner oss mitt i en pandemi men vi ser hur tilltron till våra medarbetare är fortsatt hög och kvaliteten bibehålls. Vi är självklart inte nöjda förens vi är i mål men jag är nöjd med det goda samarbete vi haft mellan politiken och förvaltningen, säger Oscar Undevall (C), ersättare i Hemvårdsnämnden