Rekordmånga örebroare i naturen

Örebro har varit mer förberedda än andra kommuner – har strategiskt satsat på gröna frågor i många år.

Allt fler passar på att njuta av naturen i Örebro kommun. Besöken vid Rävgången och Varbergaskogen ökade med 150% i november 2020 jämfört med år 2019. Det grillas som aldrig förr och vedkonsumtionen har ökat med 50%.

Örebro är den kommun som parallellt med att staden växer har skapat flest kommunala natur- och kulturreservat i Sverige, hela 21 stycken. Kommunen har skyddat områden nära människor, i en krans runt staden så alla ska ha nära till ett område för rekreation, motion och återhämtning. Dessa områden har tillgängliggjorts med stigar som alla kan komma fram på, med rullatorn, barnvagnen, rullstolen och även låg klack. Det krävs med andra ord varken stövlar eller annan utrustning för att ta sig ut.

Naturskolan har två anställda som guidar på svenska, engelska, arabiska, syrianska och albanska. De arbetar med att gå ut tillsammans med personer som inte är lika bekanta med vår svenska natur och guida dem på deras språk.

Under sommaren ökade sökningarna på naturkartan i Sverige med 172% samt sökningarna på Varbergaskogen har ökat med 1300%.

  • Det är otroligt kul att se dessa attraktiva, gröna mötesplatser som skapar goda förutsättningar för integration, jämlika lekmiljöer och en meningsfull fritid som är gratis och tillgängligt för alla. Några goda exempel är Voxparken och varbergaskogens lek och spontanidrottsmiljöer eller Brickebackens äventyrsslinga, gå ut och njut, säger Linda Larsson (C) vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad

Arbetet med friluftsliv fortsätter under året. Bland annat genom ”Friluftslivets år 2021” ett projekt lett av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Syftet med projektet är att få fler att prova friluftsliv samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Arbetet fortsätter därmed för att inspirera och uppmuntra örebroare att enkelt ta sig ut i naturen, bland annat genom att tipsa om olika aktiviteter och platser att besöka, genom inspirerande filmer och bilder.

Kontakt:

Linda Larsson (C), vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad – 070- 590 82 06