Nu släpps 22 nya villatomter i Marieberg

Under vecka 9 släpper Örebro kommun nya tomter i centrala Marieberg. Totalt är det 22 tomter placerade öster om Travbanevägen. Tomterna är mellan 500 och 1 000 kvadratmeter stora.

Kommunledningen i Örebro kommun beslutade i budget för 2021 att skapa förutsättningar för fler småhus. Utifrån översiktsplanen och kommunens strategi för arkitektur och byggande kommer småhusbebyggelse arbetas in i utvecklingsområden utifrån god fysisk planering.

- Marieberg är en del av Örebro som är väldigt populär och därför känns de roligt att kunna erbjuda tomter just där, säger Linda Larsson, vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Örebro kommun kommer 2021 att erbjuda nästan dubbelt så många tomter som året innan. Förvaltningen har även ett uppdrag om att arbeta med detaljplaner som innehåller fler småhusbebyggelse vilket i framtiden innebär fler kommunala tomter och privata exploatörer.

Personer som har en plats i kommunens tomtkö kan under mars lämna en intresseanmälan och urvalet sker utifrån kötid. Tomterna kommer att kosta mellan
900 000 och 1 260 000 kronor.