Stärkta medel till ökad måluppfyllelse och elevhälsa

Örebro kommun har fått ta del av tillfälliga statliga medel riktat till skolväsendet för 2021. Den politiska majoriteten KD/S/C har nu kommit överens om fördelningen.

Medlens syfte är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Totalt handlar det om ett tillskott på 15 324 300 kronor, där cirka hälften delas ut i mars och andra häften i juni.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Utifrån pengarna som betalas ut i mars har den politiska majoriteten KD/S/C enats om att 50% ska gå till gymnasiet, 30% till förskolan och 20% till högstadiet.
Pengarna går till såväl kommunala som fristående verksamheter. Att fördelningen till stor del läggs gentemot gymnasiet är en prioritering från den politiska majoriteten KD/S/C.

- Gymnasieskolans elever är de som fått ställa om allra mest i samband med pandemin, det är också anledningen till att vi valt att rikta merparten av medlen just dit. Vi är från politiken angelägna om att få ut de här pengarna i verksamheterna snabbt, så de kan göra nytta redan under våren, säger Elisabeth Malmqvist (C) presidieledamot programnämnd Barn och utbildning.

Beslut fattas på programnämnd Barn och utbildnings sammanträde den 5 mars.