Klimatfrågan kommer ta större plats

Replik på artikel publicerad 4 mars: ”Ta tag i klimatfrågorna, Jimmy! - Här kommer några förslag”

Klimatfrågan kommer ta större plats – ny ordförande i kommunens utskott för hållbar utveckling

Det stämmer att jag är nytillträdd ordförande i kommunens utskott för hållbar utveckling sedan drygt tre månader tillbaka. Jag är medveten om att vi riskerar att inte nå klimatmålen och behöver mobilisera oss för att möta denna utmaning med kraft. Jag drivs starkt av klimatfrågan och kommer göra vad jag kan för att påskynda omställningstakten - klimatfrågan kommer att ta större plats! Tack för välkomnandet och lyckönskningarna, men också för ert engagemang och för att ni lyfter denna viktiga fråga.


Ni skriver i er artikel att utskottet under de närmaste åren kan spela en helt avgörande roll för hur Örebro bidrar till att begränsa krisens omfattning. Jag håller delvis med er och anser att utskottet kan spela en avgörande roll, men det gör även kommunens arbete som helhet. Näringslivet, alla företags ansvar och agerande spelar också en avgörande roll, liksom civilsamhället och enskilda personer i Örebro, men även i andra kommuner, i hela Sverige och i världen. Klimatfrågan är inte en fråga som ett enskilt utskott själv kan lösa då vi behöver vara många som arbetar tillsammans för att klara denna utmaning. Därför är jag tacksam för ert engagemang.

Som kommun har vi satt mål om att bli klimatneutrala och därefter klimatpositiva. Men också för att driva på omställningen i hela Örebro som geografiskt område. Det är mål som jag kommer fortsätta kämpa för att förverkliga. Utskottet för hållbar utveckling spelar i sig en viktig roll där hållbarhetsfrågor får ta plats för ökad information och diskussion, men i Örebro har vi valt att inte begränsa klimatarbetet till enbart ett utskott. Vi ska arbeta aktivt i kommunens alla verksamheter och bolag med mål om ett hållbart samhälle och därmed ett klimatneutralt Örebro.

Det är precis så jag tror att vi behöver arbeta. Genom att ta klimathänsyn i alla beslut vi fattar, och arbeta in ett klimatsmart tänk i det dagliga arbetet, kommer vi se störst effekt. För att stärka det arbetet och tydliggöra ansvaret i hela kommunen har vi antagit ett program för hållbar utveckling. Därutöver är kommunens årliga budget och uppföljning grundad i agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen.

Gällande ärendelistan i utskottet hör svaret ihop med ovan beskrivna hantering. Bara för att punkterna inte heter ”klimat” innebär det inte att klimatfrågan är bortglömd eller att aktivt arbete har pausats. Snarare tvärtom, har det integrerats inom många olika områden och finns alltid med på ett eller annat sätt. Ett exempel är när vi inom frågan om naturvård också tar upp markanvändningens betydelse för klimatet. Ett annat exempel är upphandlingsfrågan som nu hanteras på varje sammanträde då vi följer upp kommunens inköp som har stor betydelse för både målområde 12 i Agenda 2030 ”Hållbar konsumtion och produktion” och för vår klimatpåverkan. Framåt finns även temafördjupningar inom klimatområdet redan inplanerat och klimatfrågan kommer att ta större plats.

Det är trevligt att läsa att ni förespråkar en koldioxidbudget. Det gör nämligen jag och Centerpartiet också. Jag vill glädjande ge besked om att det just nu pågår ett arbete med att ta fram en koldioxidbudget för Örebro, vilken kommer fungera som underlag till en färdplan mot de klimatmål vi antagit.

Vi har en tuff tid framför oss och stora förändringar krävs för att målen ska uppnås, både i kommunens egen koncern och för hela Örebro. För mig är det viktigt at vi synliggör hur vägen dit ska se ut och att vi på flera plan driver på för att realisera våra mål. Min förhoppning är att vi är många som arbetar där vi är, med det vi kan för att bidra i den hållbara omställningen.

Jimmy Nordengren, Kommunalråd (C) och ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling